Non stop… en plena fase productiva!

29 September, 2010

Eixa frase resumeix a la perfecció la intensa activitat que viu el nostre patrimoni cultural. Comencem!

En primer lloc cal assenyalar que ja ha finalitzat la restauració geològica de les vessants Sud i Est del turó del castell (per a més informació podeu consultar les entrades anteriors). Els resultats de la mateixa han sigut satisfactoris perquè s’han aconseguit els objectius marcats:

  • Evitar despreniments que pogueren afectar a les vivendes situades a la part baixa del turó
  • Assegurar l’estabilitat i la morfologia característica del puig, fita paisatgística de la Foia de Castalla

En les següents imatges podeu vore la zona el resultat final de la intervenció en la zona 4, sense vegetació, esquerdes i roques soltes.

 

Zona 4 abans de la intervenció.

Zona 4 després de la intervenció.

En segon lloc, mentre esperem per a iniciar l’excavació arqueològica i la consolidació de l’aljub de la vila, de la qual ja vos hem parlat anteriorment, una nova actuació patrimonial ha començat. En aquesta ocasió el centre d’acció es troba en el centre històric de Castalla, concretament en els carrers Passeig de la Trinitat, calle Ancha, plaça del Carreter i plaça de Nuestra Señora de la Soledat, que poden enquadrar-se entre els segles XVIII i XIX. Amb motiu de les obres de repavimentació, supressió de barreres arquitectòniques, adequació paisatgística i renovació del clavegueram, en les esmentats carrers, es realitza un seguiment arqueològic de les mateixes. La finalitat d’aquesta actuació, autoritzada per la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià i tramitada de forma impecable, és conèixer la incidència, negativa o positiva, de les obres sobre els possibles béns culturals situats en el subsòl.

L’actuació arqueològica, de la qual vos informarem puntualment des d’aquest bloc, és la primera que es realitza en centre històric de Castalla 25 anys després de l’entrada en vigor de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol i de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià. Es tracta, per tant, d’una gran notícia perquè fins ara cap intervenció realitzada en un àrea cultural tant important com el nostre centre històric, mai havia tingut el seu estudi patrimonial. Des d’ara Castalla entra en una nova dinàmica de treball, caracteritzada per la incorporació en els projectes públics i privats que puguen afectar els béns culturals dels corresponents estudis patrimonials.  En aquesta senda es troben bona part dels municipis alacantins com Biar, Petrer, Novelda, Alcoi, Callosa d’En Sarrià, Finestrat, Villena, Elda i un llarg etcètera.

S’inicia una nova etapa fructífera, i esperem que duradora, per al nostre patrimoni cultural, que tindrà continuació amb nous projectes dels quals vos informarem puntualment. Esteu atents!

Per a començar, ací teniu les primeres fotografies de la rasa oberta en el Passeig de la Trinitat.

Detall de la rasa del Passeig de la Trinitat.

 

Detall de la rasa del Passeig de la Trinitat.

Vista general de la rasa del Passeig de la Trinitat.

Sobre l'autor ()

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials