Excavació de l’aljub quasi finalitzada i els projectes comencen i avancen

22 November, 2010

Hola a totes i tots!

Com es va comentar en l’últim post, el paviment de l’aljub ha havia aparegut. La setmana passada es va acabar de traure totalment i ara s’ha procedit al seu cobriment amb plàstic negre per a evitar que els agents naturals –aigua, pluja, etc.- el deterioren. L’excavació ja es troba quasi finalitzada. Sols queda calcar els grafits apareguts a l’interior de la cisterna i realitzar la consolidació de la mateixa. Aquestes actuacions començaran a realitzar-se pròximament. Després vindrà la neteja, inventari, dibuix i estudi del material aparegut. Tasques de les quals s’informarà puntualment.

D’altra banda, hui s’ha iniciat l’última fase intervenció del seguiment arqueològic que es porta a terme en els carrers Passeig de la Trinitat, calle Ancha, plaça del Carreter i plaça de Nuestra Señora de la Soledat. En aquesta nova fase també serà de vital controlar les rases que es facen en la calle Ancha, per a evitar un impacte negatiu sobre les hipotètiques restes patrimonials que hi pugen aparèixer.

I per últim, la setmana passada començaren les obres en el carrer Major. Aquesta és la primera fase del projecte de repavimentació, renovació de la xarxa de clavegueram i instal·lació del gas ciutat a la plaça de la Font Vella, plaça Major, carrer Major, carrer Camí de Cabanyes, plaça de l’Església i carrer Portal d’Onil, que es realitzarà en els esmentats carres. Com en el cas del Passeig de la Trinitat i la calle Ancha, es realitzarà el corresponent seguiment arqueològic en l’artèria vital del nostre centre històric. Centre històric que, per cert, des de l’entrada en vigor de la Llei 5/2007, de 9 de febrer , de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, de 11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià està protegit com la bé de rellevància local amb la categoria de nucli històric tradicional (disposició quinta de l’esmentada llei). Sens dubte, una excel·lent notícia per a tots els que estimem el nostre centre històric!

Vista de l'ajub de lla vila després d'acabar l'excavació arqueològica.

Inici de la rasa en la calle Ancha.

Carrer Major amb la capa d'asfalt eliminada.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials