Una nova fase en la recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

11 April, 2011

a Pasqua s’aproxima i, com a bé cultural integrant del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (des d’ara CPCC), part d’ella es celebrarà en el mateix conjunt, concretament en el viacrucis i l’Ermita de la Sang (làm. 1).

Façana principal de l'Ermita de la Sang.

En el cas de l’ermita, també és l’escenari triat per a continuar amb la recuperació social del CPCC, amb la restauració del cambril de la mare de Déu de la Soledat.

Aquest projecte, els orígens del qual daten de l’any 2006, va prendre vol després de la visita de Paz Olmos, directora general de patrimoni cultural valencià, a les obres de la restauració geològica del turó del CPCC.

A més, es tracta d’una intervenció necessària perquè el cambril té un estat de conservació dolent:

 • Pintures murals (làm. 2): Presenten diverses llacunes i pèrdues de la pel·lícula pictòrica, una lleu pèrdua de cohesió, oxidació dels vernissos, i acumulació de brutícia.
 • Estucs i ornamentació arquitectònica daurada: Es troben en pitjor estat de conservació, al presentar humitats, clivelles i brutícia generalitzada.
 • Paviment i sòcol ceràmics (làm. 3): Tenen llacunes, trencaments, desgast de la pel·lícula vítria, fisures, brutícia i humitats.

Cambril de l'Ermita de la Sang. Detall de les pintures murals. Crist en la creu.

 

Cambril de l'Ermita de la Sang. Detall del paviment ceràmic.

El projecte de restauració, finançat per la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, consistirà, en línies generals, en:

 • Pintures murals
  • Realització d’un reportatge fotogràfic per a tenir constància gràfica de la situació que presenten les zones d’actuació, dels treballs que es realitzen, així com del resultat final.
  • Presa de mostres per a determinar la composició i identificació de les distintes patologies bacteriològiques que pateixen.
  • Neteja de la brutícia acumulada.
  • Consolidació de la pel·lícula pictòrica, mitjançant consolidants.
  • Reintegració de les zones que ho necessiten, tant a nivell d’estuc,com a nivell cromàtic.
  • Aplicació d’un tractament de protecció per a conservar les pintures.

 • Paviment i sòcol ceràmics
  • Realització d’un reportatge fotogràfic per a tenir constància gràfica de la situació que presenten les zones d’actuació, dels treballs que es realitzen, així com del resultat final.
  • Presa de mostres per a determinar la composició i identificació de les distintes patologies bacteriològiques que pateixen.
  • Neteja de la brutícia acumulada i dessalatge
  • Consolidació de la pasta vítria, mitjançant consolidants.
  • Tractament fungicida contra els fongs.
  • Reconstrucció volumètrica de les peces del paviment i del sòcol que ho permeten.
  • Reintegració cromàtica de les llacunes vítries 

Quan a la restauració dels estucs i la ornamentació arquitectònica daurada, aquesta s’abordarà en un futur –encara que no sé si pròxim o llarg.

Els treballs seran executats per l’empresa ARPA PATRIMONIO S.L., sota la direcció facultativa del llicenciat en conservació i restauració de béns culturals Manuel Pérez Mateu. Així mateix contarà amb la col·laboració activa del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Castalla que, dins d’aquest projecte, s’ha encarregat d’elaborar l’estudi històric i patrimonial del temple.

Ens trobem, per tant, davant d’una actuació interdisciplinar que contribuirà a millorar el nivell actual de coneixement i l’estat de conservació de l’Ermita de la Sang, en particular; i del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, en general. Seguiu atents perquè en les pròximes setmanes hi haurà més sorpreses referides al CPCC.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials