1768

19 April, 2011

Bones!

La Pasqua arriba i amb ell la intervenció en l’església entra en la seua recta final. O millor dit, ja s’acaba a falta d’alguns remats a l’interior de la torre del campanar.

Han sigut uns mesos de molt treball i ara que les bastides ja no cobreixen el temple, pot apreciar-se perfectament resultat de la intervenció (almenys a nivell extern). Personalment, considere que el resultat d’aquesta ha sigut més que satisfactori i que ha aconseguit els objectius marcats:

  • Paralització del deteriorament de l’església.
  • Recuperació de les façanes principal –així com del pòrtic-, oest i de la torre del campanar (làms. 1 i 2).
  • Millora del coneixement del temple amb la documentació dels grafits i les marques de picapedrer situades en els citades façanes i la torre del campanar; així com l’establiment de les seus fases constructives.

Làmina 1. Portada abans de ser restaurada.

Làmina 2. Portada en procés de restauració. El remat superior ja apareix finalitzat.

Per altra banda vos adjunte una fotografia del últim descobriment o, millor dit, redescobriment (làm. 3). Es tracta d’un conjunt de grafits situats en la nau lateral de l’església que dona a la façana oest; en una zona totalment arrebossada amb un morter inadequat. Encara que es veu des de baix, ha sigut ara quan s’ha pogut fer una fotografia de prop gràcies a la bastida que hi havia.

Làmina 3. Conjunt de grafits situats en la façana oest.

El grafit principal correspon a una data –ANO 1768- i tal volta la seua elaboració puga estar relacionada amb alguna obra de reforma o ampliació de l’església que va tindre lloc en el segle XVIII. En aquest sentit, l’anàlisi arquitectònic del temple ha demostrat que hi ha zones que es van recréixer en aquesta centúria o a durant el segle XIX.

La resta de grafits són més contemporanis: 18 de juny o juliol de 1944 realitzat per Javier R. o B. i Aurelio Mira (….) 18 de (….) de 1918 o 1948 (làm. 4), entre altres. Estos pareix que estiguen relacionats amb els treballs de rehabilitació que es van dur en el temple desprès de la Guerra Civil espanyola.

Làmina 4. Grafits contemporanis.

Vull acabar amb un recordatori. Hui es presenta a la Casa de Cultura de Castalla el Pla d’Intervenció al Centre Històric (làm. 5). L’acte començarà a les 20 hores amb la projecció del vídeo-documental Centre Històric viu! Aquesta és una oportunitat excel·lent per a conèixer millor un dels nostres béns culturals més destacats (i malauradament més desconeguts i oblidats). Així com les iniciatives que es duen a terme per a aconseguir la seua rehabilitació. Ens veem!

Làmina 5. Un Pla per al Centre Històric.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials