Visita guiada al Grup de Danses i Cançons de Castalla i primera fase de prospecció geofísica de la vila de Castalla

7 November, 2011

El passat diumenge 30 d’octubre es va celebrar el II Festival Nacional organitzat pel Grup de Danses i Cançons de Castalla. Aquest esdeveniment va contar amb la participació del grup Agrupación Vieja Castilla JORGE MANRIQUE, de la ciutat de Palència. A més d’actuar, el grup palentí va tindre l’oportunitat de conèixer bona part del nostre patrimoni cultural. En aquest sentit, des del Servei Municipal de Patrimoni Cultural (SMPC) es va a acompanyar als visitants, i a alguns membres de grup local, en una visita guiada al castell. Una foto de família va servir per a immortalitzar eixe moment que esperem que es torne a repetir, ja siga amb aquesta o qualsevol altra associació local que sol·licite la nostra col·laboració (láms. 1 i 2).

Làmina 01. Foto de família en el Palau.

Làmina 02. Visitants en la plaça de l'Ermita de la Sang.

D’altra banda, la millora del coneixement dels béns que conformen el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (CPCC) continua. La última de les actuacions realitzades ha sigut l’execució de la primera fase de prospecció geofísica de la vila de Castalla.

Els treballs van ser coordinats per l’equip que treballa en la recuperació social del CPCC i executats pels membres de la Unitat de Registre Sísmic de la Universitat d’Alacant, encapçalada pels Drs. José Juan Giner Caturla i Pedro Jáuregui Eslava. Aquests consistiren en l’escaneig del subsòl comprés des de l’Ermita de la Sang, inclosa, fins a les peus de la creu del calvari (làms. 3-8), mitjançant un georadar; amb l’objectiu de localitzar les estructures de l’antic poble de Castalla en el subsòl. El georadar emet una senyal que permet identificar, entre altres elements, restes constructives. D’aquesta forma, a més de constar l’existència d’elements soterrats, es conta amb un punt de referència a l’hora de realitzar actuacions arqueològiques.

Làmina 03. Zona geoprospectada.

Làmina 04. Geoprospecció en l'interior de l'Ermita de la Sang.

Làmina 05. Geoprospecció en la plaça de l'Ermita de la Sang.

Làmina 06. Geoprospecció en la zona annexa a l'Ermita de la Sang.

Làmina 07. Geoprosprecció en el camí de pujada al calvari i el castell.

Làmina 08. Geoprospecció en el camí de pujada al calvari.

Els resultats es presentaran detalladament en el seminari d’història medieval que es celebrarà entre el 24 i el 26 de novembre. Però pot avançar-se que han sigut molt positius, per que s’han documentat estructures soterrades entre la muralla i el camí d’accés al calvari; fet que permetrà:

  • Dissenyar una estratègia d’investigació de les estructures localitzades com a manera de conèixer millor la vila i les persones que l’habitaren.
  • Elaborar una política de conservació per a evitar la seua desaparició.
  • Executar la seua restauració per a poder facilitar la seua interpretació.
  • Impulsar la seua difusió per a que la societat conega els valores culturals, històrics i patrimonials de la vila de Castalla.

Bon inici de setmana!

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials