Guia dels fons de l’Arxiu Municipal de Castalla

14 December, 2011

Propietats del notari de Castalla Andreu Bernat, amb els impostos que va pagar de les mateixes. Llibre padró de riquesa rústica i urbana de l'any 1456. Arxiu Municipal de Castalla.

En els últims temps són molts els investigadors que han contactat amb el Servei Municipal de Patrimoni Cultural  (SMPC) per a realitzar, en el marc dels seus treballs, consultes dels fons del nostre arxiu municipal. I la gran majoria d’ells sempre han fet, tant en públic com en privat, el mateix suggeriment: s’ha de millorar l’accessibilitat a l’arxiu, aprofitant que bona part dels seus fons –entre el segle XIV i 1800– es troben digitalitzats.

El suggeriment és totalment encertat i s’emmarca en el camí iniciat per grans centres, com l’Arxiu Històric Nacional o l’Arxiu de la Corona d’Aragó; i altres més modests, com l’Arxiu Diocesà de l’Arquebisbat de València, l’Arxiu de Protocols del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi o l’Arxiu Municipal de Villena; de penjar els seus fons digitalitzats en la xarxa i/o facilitar còpies dels mateixos, ja siga previ pagament o de manera gratuïta. La implantació d’aquest sistema ha contribuït, sens dubte, a una millor gestió d’aquests centres perquè:

  • Facilita la consulta dels documents de manera instantània, o en un temps prudencial, sense desplaçaments.
  • Evita la manipulació dels originals –llevat de quan és estrictament necessari.
  • Permet, en aquells casos en els quals s’ha d’abonar una quantitat, obtenir uns ingressos molt útils per a conservar els fons custodiat.

Si s’extrapola aquesta situació a Castalla, la implantació d’un model d’aquestes característiques també seria, almenys a priori, positiva. A més dels aspectes assenyalats amb anterioritat, també destacaria els següents:

  • Alguns professors universitaris estan molt interessats en què les/els seues/seus alumnes, molts dels quals són d’ací, treballen la documentació de Castalla. Aquesta és una forma senzilla i barata de millorar l’actual coneixement històric del municipi.
  • L’arxiu passaria de ser un element estàtic, sense o amb molt poca vida, a un element dinàmic, referent i font de coneixement de la història i el patrimoni cultural castellut; i per què no? Espai de formació de noves generacions d’arxivers, documentalistes, historiadors i tècnics en patrimoni cultural, mitjançant la realització de pràctiques.

Des del SMPC es vol contribuir a impulsar l’accessibilitat del nostre patrimoni cultural, en general, i del Arxiu Municipal de Castalla (AMC), en particular. I entre les múltiples accions que s’han de dur a terme, es comença per la difusió on-line de la següent informació:

Amb aquest senzill gest, qualsevol investigador podrà tenir més informació sobre els documents que custodia l’AMC i si són, o no, del seu interès desplaçar-se fins a Castalla per a consultar la documentació en persona.

I per a finalitzar, aprofite aquest post per a comentar-vos que, des d’ara, els nous posts s’inclouran, sempre que siguen de caràcter específic, en seccions pròpies i no en la secció genèrica de Notícies. Així totes les persones que accediu al bloc, podreu localitzar-los i consultar-los més fàcilment. Espere que tota aquesta informació siga del vostre interès. En cas de dubte o suggeriment poseu-vos en contacte en patrimoniocultural@castalla.org.

Fins prompte!

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials