Es renova el conveni de donació modal per a posar en marxa el futur museu d’història de Castalla

16 November, 2012

Fa un poc més de dos anys, un calorós 29 de juliol de l’any 2010, es va signar el conveni de donació modal entre l’alcalde de l’Ajuntament de Castalla, José Luis Prats, i els castalluts Federo i Pep Durá. Mitjançant aquest –amb una durada de dos anys–, el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla realitzaria l’inventari i catalogació de tots els objectes que integren la col·lecció museogràfica de Federo i Pep. A canvi, l’ajuntament podrà adquirir la plena propietat dels mateixos de manera gratuïta. La única condició era (i és) disposar d’un lloc adequat per a conservar-los i exposar-los. Passats els dos anys inicials, el passat dijous 14 de novembre María Teresa Gimeno, alcaldessa de l’Ajuntament de Castalla, Federo i Pep Durá van procedir a renovar l’esmentat conveni (làms. 1 i 2). Un gest generós que aquest dos castalluts han volgut tenir amb el seu poble, sense demanar cap compensació, i que mereix el reconeixement i l’agraïment de tot el poble. En nom de totes i tots, moltes gràcies!

Làmina 1. Renovació del conveni de donació.

Làmina 2. Renovació del conveni de donació.

Repetint el que es va exposar amb la signatura del primer conveni, pot afermar-se que aquesta iniciativa és un pas molt important perquè va establir  les bases per a la creació del nostre museu d’història –de res serveix tindre un edifici sense patrimoni que exposar–, des del qual s’investigarà, conservarà i difondrà la nostra cultura, història i patrimoni.

Com també es va assenyalar al seu moment, la col·lecció consta d’una sèrie d’objectes arqueològics i etnològics. Els primers (ceràmiques, sílex, molins de mà, dents de falç, etc.), procedeixen de diversos jaciments arqueològics de la Foia de Castalla com el Castell de Castalla, la Foia de la Perera, la Torreta de Cabanyes, el Fontanal (Onil) o les Hortes (Ibi). Quant als objectes etnològics, molts dels quals van ser exposats a l’exposició Els masos de Castalla: un espai de vida i treball (celebrada a l’any 2010), hi ha útils agrícoles (cabassos, aixades, falçs, etc.), cànters, peces de roba tradicional, tonells, restes constructives, un carro agrícola, etc.

Aquest és un projecte obert a totes les persones interessades en aportar objectes, de manera desinteressada, per a la creació del nostre museu. Per això, si voleu participar en ell, sols heu d’apropar-vos per la Casa de Cultura, seu del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla. En cas de no estar presents, podeu deixar les vostres dades als conserges i ens posarem contacte amb vosaltres en breu. O, també, podeu escriure un correu electrònic a patrimoniocultural@castalla.org. Vos esperem!

Per últim, recordeu que hui comencen les actes d’homenatge a Emilio Valdés Perlasia, pel seu cent aniversari. L’encarregat de la conferència inaugural –a les 20:00 hores a la sala de conferències de l’Auditori de Castalla– serà José Pascual Hernández, professor d’història de la música al Conservatori Superior de Música de València (fig. 1).

Figura 1. Informació sobre José Pascual Hernández Farinós.

Els dies 17 i 18 serà el torn de Jaume Rico Cuenca, titulat en guitarra al Conservatori Superior de Música d’Alacant, i de Belén Doménech, titulada en piano al mateix conservatori, respectivament. Els dos joves castalluts oferiran un recital de guitarra i altre de piano a l’Auditori de Castalla a partir de de les 20:00 hores  (figs. 2 i 3). Conte’m amb la vostra presència!

Figura 2. Informació sobre Jaume Rico Cuenca.

Figura 3. Informació sobre Belen Doménech Esteve.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials