Presentada la nova guia de visita del Castell de Castalla

4 January, 2013

L’any 2012 va finalitzar amb una bona notícia. El passat divendres 28 de desembre va tenir lloc la presentació de la nova guia de visita del Castell de Castalla, fruit de la col·laboració entre les regidories de Patrimoni Cultural i Turisme de l’Ajuntament de Castalla.

L’acte va contar amb la presència de María Teresa Gimeno Piña, Alcaldessa-Presidenta del MI Ajuntament de Castalla, i de Lusa Monllor Mollà, Regidora de Patrimoni Cultural. Així com dels tècnics en patrimoni cultural i turisme, Juan Antonio Mira Rico i Andrés Ruiz Sánchez; que van ser els encarregats de desgranar les característiques de la mateixa (làm. 1)

Làmina 1. J. A. Mira (e), L. Monllor, Mª. T. Gimeno i A. Ruiz.

Làmina 1. J. A. Mira (e), L. Monllor, Mª. T. Gimeno i A. Ruiz.

Amb les seues 24 pàgines a tot color la guia aspira a ser una eina que, complemente el treball del guia cultural i, permeta als visitants saber més de la fortificació. Aquesta nova edició –podeu trobar més informació sobre l’antiga ací– també es troba en tres llengües –castellà, valencià i anglès–;  i repeteix l’estructura de l’anterior: contextualització històrica, explicació del procés de recuperació social, itinerari de visita amb informació de cadascuna de les parades que el conformen i fitxa tècnica. Però també incorpora una sèrie de millores que recullen en la mesura del possible els avanços que ha produït la investigació des de l’any 2007 i els comentaris i suggeriments d’especialistes i usuaris.

A més dels canvis del disseny –per a que siga més actual (làms. 2 i 3)–, les millores s’han plasmat en els continguts, entre els quals poden esmentar-se els següents:

Làmina 2. Portada de la guia de visita. Edició de l'any 2007.

Làmina 2. Portada de la guia de visita. Edició de l’any 2007.

Làmina 3. Portada de la guia de visita. Edició de l'any 2012.

Làmina 3. Portada de la guia de visita. Edició de l’any 2012.

  • Introducció del concepte de Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, del qual el castell forma part, com part eix argumental.
  • Actualització de les fases històriques de la fortificació amb una sèrie de colors, per cadascuna de les seues fases, que coincideixen amb la grava de colors que es troba a les estructures localitzades al Pati d’Armes (làms. 4 i 5). D’aquesta manera es facilita la seua identificació cronològica i cultural.
Làmina 4. Planta actualitzada del Castell de Castalla.

Làmina 4. Planta actualitzada del Castell de Castalla.

Làmina 5. Vista del Pati d'Armes. Pot obsevar-se com els colors de la grava coincideixen amb els de la planta de làmina 4.

Làmina 5. Vista del Pati d’Armes. Pot obsevar-se com els colors de la grava coincideixen amb els de la planta de làmina 4.

  • Col·locació de llegendes explicatives per cadascuna de les imatges. A més d’informació de tipus històric, aquestes també recullen altra informació d’interès com l’autoria de les imatges (láms. 6 i 7).
Làmina 6. Selecció d'imatges de la guia de visita.

Làmina 6. Selecció d’imatges de la guia de visita.

Làmina 7. Informació explicativa de les imatges de la làmina 7.

Làmina 7. Informació explicativa de les imatges de la làmina 7.

  • Publicació de noves imatges que ajuden a fer més comprensibles els continguts (láms. 8 i 9).
Làmina 8. En aquesta imatge s'aprecia una reconstrucció hipotètica de les estances musulmanes.

Làmina 8. En aquesta imatge s’aprecia una reconstrucció hipotètica de les estances musulmanes.

Làmina 9. Restes del matacà de la porta del castell junt a un matacà complet.

Làmina 9. Restes del matacà de la porta del castell junt a un matacà complet.

  • Millora de la fitxa tècnica, amb la inclusió de una xicoteta bibliografia per a les persones que vulguen ampliar coneixements i dos codis QR que permeten conèixer les característiques del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla, així com descarregar la guia en dispositius mòbils com els tabletes electrònics  i els smartphones (làms. 10 i 11).
Làmina 10. Fitxa tècnica amb la bibliografia i el codi QR del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Làmina 10. Fitxa tècnica amb la bibliografia i el codi QR del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Làmina 11. Contraportada amb el codi QR de la guia de visita.

Làmina 11. Contraportada amb el codi QR de la guia de visita.

Altra de les millores, efectiva a partir de la pròxima setmana, serà la publicació online de la guia, que podrà descarregar-se gratuïtament des d’aquest bloc.

Per últim, assenyalar que per a aconseguir la guia en suport paper sols s’haurà de visitar el Castell de Castalla i amb l’entrada es tindrà dret a un exemplar de la mateixa.

Que els Reis vinguen carregats!

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials