La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport culminarà la declaració de bé d’interès cultural del Castell de Castalla

22 February, 2013

Bon dia!

Aquest titular, convenientment resumit per a fer-lo més periodístic, encapçalava una de les notícies publicades el passat 14 de febrer al Diario Información. I és que 15 anys després de l’entrada en vigor de la Llei de Patrimoni Cultural Valencià, la Conselleria de Cultura d’Educació, Cultural i Esport, mitjançant la Direcció General de Cultura, –amb la col·laboració de l’Ajuntament i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla; culminarà la declaració de bé d’interès cultural (BIC) del nostre castell.

Des de l’any 1985, amb l’entrada en vigor de la Llei de Patrimoni Històric Espanyol, la fortificació tenia la consideració de BIC (nº de registre R-I-51-0011103); però al mateix temps aquest nivell de protecció presentava una sèrie de mancances: inexistència d’un entorn de protecció definit i absència d’una relació de tots els béns culturals materials que es troben al turó del castell. Per a resoldre-les, la conselleria ha iniciat l’expedient que, a més de fixar l’entorn de protecció i establir les pautes patrimonials i urbanístiques que regiran sobre aquest entorn; inclourà un llistat amb tots els béns culturals materials del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla objecte de protecció (fig. 1, punxeu ací per a vore algunes fotografies dels esmentats béns):

  • Castell de Castalla
  • Possible albacar
  • Vila de Castalla –amb les dos línies de muralles, el portal, l’aljub i l’Ermita de la Sang
  • Estructura indeterminada
  • Possible necròpolis del Fossar Vell
  • Depòsits d’aigua de 1928 i 1960
  • Marges i bancals de cultiu tradicionals
  • Jaciment arqueològic del Dipòsit Vell
Làmina 2. Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Làmina 2. Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla.

Es tracta d’un important pas perquè completa un treball que, fins ara, es trobava incomplet; i reconeix i protegeix bona part de la realitat patrimonial del turó del castell i que fins ara no es tenia en consideració. A més, s’ha de tenir en compte que l’entorn de protecció que es delimite formarà part del Centre Històric de Castalla (i és que no pot oblidar-se que la fortificació i el centre històric mantenen una relació estreta. Com es pot vore a la figura 1, la part més antiga de Castalla es trobava al turó del castell). D’aquesta manera, el manteniment i millora de l’entorn revertirà, directament, en la recuperació social del centre històric. Per últim, i no menys important, aquesta actuació suposarà l’harmonització patrimonial de Castalla amb les municipis de la província que, enlloc de rebutjar els seus béns culturals, els han integrat en la seua dinàmica cultural, econòmica i social.

Bon cap de setmana!

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials