Continua el programa de col•laboració amb els centres educatius locals

7 May, 2013

La gestió actual del patrimoni cultural es basa en cinc aspectes, fonamentals, relacionats entre sí: investigació, conservació, restauració, didàctica i difusió. Des dels seus inicis, el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla va ser apostar per una gestió basada en aquests principis, especialment en la didàctica i la difusió (tradicionalment més marginats).

Xarrades i tallers didàctics han sigut algunes de les iniciatives que s’ha dut a terme. Una de les més destacades ha sigut la posada en marxa (2009) del programa de col·laboració amb els centres educatius locals. L’objectiu del mateix  és ajudar a l’alumnat –els futurs gestors– a conèixer, respectar i conservar el seu patrimoni cultural; mitjançant la combinació de xarrades i visites al castell (bé he escollit perquè és coneix bé i presenta un bon estat de conservació per a ser visitat).

El programa va començar amb l’IES Enric Valor i ara mateixa participen en ell, a més del IES Enric Valor, tres centres més: CEIP Rico Sapena, Colegio María Asunta i Colegio Muntori. Les últimes setmanes s’han realitzat xarrades amb l’alumnat del Colegio María Asunta –5é de primària i 2n d’ESO– i del IES Enric Valor –2º curs dels Programes de Qualificació Professional Inicial (làms. 1-4).

 

Làmina 1. Xarrada a l'alumnat del PQPI de l'IES Castalla.

Làmina 1. Xarrada a l’alumnat del PQPI de l’IES Castalla.

Làmina 2. Visita al Castell de Castalla de l'alumnat del PQPI de l'IES Castalla.

Làmina 2. Visita al Castell de Castalla de l’alumnat del PQPI de l’IES Castalla.

Làmina 3. Xarrada a l'alumnat de 5è primària del Colegio María Asunta.

Làmina 3. Xarrada a l’alumnat de 5è primària del Colegio María Asunta.

Làmina 4. Visita al Castell de Castalla de l'alumnat de 5è de primària del Colegio María Asunta.

Làmina 4. Visita al Castell de Castalla de l’alumnat de 5è de primària del Colegio María Asunta.

Esta setmana s’inicia una nova etapa, en la que participaran el CEIP Rico Sapena i el Colegio Muntori. Seguirem informant-vos!

***

Continua el programa de colaboración con los centros educatives locales

 

La gestión actual del patrimonio cultural se basa en cinco aspectos, fundamentales, relacionados entre sí: investigación, conservación, restauración, didáctica y difusión. Desde sus inicios, el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla apostó por una gestión basada en dichos principios, especialmente en la didáctica y difusión (tradicionalmente más marginados).

Charlas y talleres didácticos han sido alguna de las iniciativas que se han llevado a cabo. Una de las más destacas ha sido la puesta en marcha (2009) del programa de colaboración con los centros educativos locales. El objetivo del mismo es ayudar al alumnado –los futuros gestores– a conocer, respetar y conservar su patrimonio cultural; mediante la combinación de charlas y visitas al castillo (bien escogido porque se conoce bien y presenta un buen estado de conservación para ser visitado).

El programa comenzó con el IES Enric Valor y ahora mismo participan en él, además del IES Enric Valor, tres centros más: CEIP Rico Sapena, Colegio María Asunta y Colegio Muntori. Las últimas semanas se han realizado charlas con el alumnado del Colegio María Asunta –5º de primaria y 2º de ESO– y del IES Enric Valor –2º curso de los Programes de Qualificació Professional Inicial (láms. 1-4).

Esta semana se inicia una nueva etapa, en la que participaran el CEIP Rico Sapena y el Colegio Muntori. ¡Os seguiremos informando!

           

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials