S’inicia el programa de neteja de la secció històrica de l’Arxiu Municipal de Castalla

3 July, 2013

Bon dia!

Com s’ha comentat altres vegades, la secció història de l’Arxiu Municipal de Castalla està formada per un important fons documental que recull bona part de la història del municipi i és, al mateix temps, una excel·lent mostra de la nostra riquesa patrimonial.

Donada la seua importància, els esforços de la Regidoria i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla es centren en millorar l’estat de conservació d’aquest conjunt, ubicat a la casa de la família Rico. En aquest sentit, des de l’any 2011, s’han realitzat interessants actuacions com la instal·lació d’un termohigròmetre, per a conèixer quines eren les condicions ambientals de la sala on es troba l’arxiu; i la posada en marxa d’un deshumidificador, per a controlar i mantenir, en uns paràmetres adequats, el nivell d’humitat de la sala on es troben els documents. Enguany, s’ha instal·lat un climatitzador portàtil gràcies a la col·laboració de la, en aquell moment, Regidoria de Manteniment Urbà, que fa finançar l’adquisició del mateix. Aquest aparell era necessari perquè el nivell de temperatura, de la sala on es troba el fons documental, no era la idoni per a garantir el bon estat de conservació del mateix. Cosa que ara sí s’ha aconseguit.

Ara també s’ha establit un programa de neteja periòdic de la sala i de les prestatgeries de fusta (làm. 1). En aquest sentit, una volta a la setmana es durà a terme aquesta tasca, per a evitar que la pols i la brutícia s’acumulen i afecten als llibres i documents depositats.

Làmina 1 / Lámina 1. Procés de neteja.

Làmina 1 / Lámina 1. Procés de neteja.

D’aquesta manera, aconseguides les condicions de temperatura, humitat i neteja òptimes; és el moment de plantejar-se la realització d’altres com la restauració dels documents més interessants.

***

Se inicia el programa de limpieza de la sección histórica del Arxiu Municipal de Castalla

¡Buenos días!

Como se ha comentado en otras ocasiones, la sección histórica del Arxiu Municipal de Castalla está formada por un importante fondo documental que recoge buena parte de la historia del municipio y es, al mismo tiempo, una excelente muestra de nuestra riqueza patrimonial.

Dada su importancia, los esfuerzos de la Concejalía y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla se centren en mejorar el estado de conservación de este conjunto, ubicado en la casa de la familia Rico. En este sentido, desde el año 2011, se han realizado interesantes actuaciones como la instalación de un  termohigrómetro, para conocer cuáles eran las condiciones de la sala en la cual se encuentra el archivo; y la puesta en marcha de un deshumidificador, para controlar y mantener, en unos parámetros adecuados, el nivel de humedad de la sala que alberga los documentos.  Este año, se ha instalado un climatizador portátil gracias a la colaboración de la, en aquel momento, Regidoria de Manteniment Urbà, que financió la adquisición del mismo. Este aparato era necesario porque el nivel de temperatura, de la sala en la cual se encuentra el fondo documental, no era el idóneo para garantizar el buen estado de conservación del mismo. Cosa que ahora sí se ha conseguido.

Ahora también se ha establecido un programa de limpieza periódico de la sala y de las estanterías de madera (ver lám. 1). En este sentido, una vez a la semana se llevará a cabo esta tarea, para evitar que el polvo y la suciedad se acumulen y afecten a los libros y documentos depositados.

 De esta manera, conseguidas las condiciones de temperatura, humedad y limpieza óptimas; es el momento de plantearse la realización de otras como la restauración de los documentos más interesantes.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials