La cosa va de metalls i documents

19 August, 2013

El mes de agost encara la seua recta final, i mentre moltes i molts gaudeixen de les vacances i la calor, hi ha dos bones notícies patrimonials que volem compartir amb vosaltres.

La primera d’elles és l’inici de l’estudi dels objectes metàl·lics, recuperats en les excavacions arqueològiques realitzades, al Castell de Castalla, entre els anys 1997 i 1999. L’objectiu d’aquesta actuació és disposar de més informació sobre la fabricació i tipologia de les eines utilitzades per les persones que habitaren i/o freqüentaren la fortificació entre l’edat mitjana i el segle XX. La intervenció consta de dos parts: la primera, que s’executa ara, es centra en l’anàlisi tipològic dels objectes metàl·lics; mentre que la segona, que s’executarà el pròxim any, és basarà en l’anàlisi metal·logràfic de les peces més interessants. Com, per exemple, el penjant dels segles XIV i XIV.

Es tracta, aleshores, d’un treball que continua amb l’estudi preliminar publicat en el llibre El Castell de Castalla. Arqueologia, arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera; que realitza José Ramón Ortega Pérez (lám. 01), director de les excavacions arqueològiques entre els anys 1998 i 1999, membre de l’equip interdisciplinar del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla i especialista en aquest tipus de treballs, amb la col·laboració de Marco Aurelio Esquembre Bebia. A més, aquesta intervenció també forma part de l’esmentat projecte que, en el que respecta al castell, té com un dels seus objectius completar les llacunes, que a nivell d’estudis, encara hi ha.

Làmina 01. José Ramón Ortega Pérez en procés d'estudi / José Ramón Ortega Pérez en proceso de estudio.

Làmina 01. José Ramón Ortega Pérez en procés d’estudi // Lámina 01. José Ramón Ortega Pérez en proceso de estudio.

D’altra banda, s’ha instal·lat un termohigròmetre a la secció de l’Arxiu Municipal de Castalla, situada al propi edifici de l’Ajuntament (làm. 02). Amb aquest aparell es sabrà els nivells d’humitat i temperatura que presenta la sala i, si cal, s’adoptaran les mesures necessàries per a que els documents històrics dels segles XIX i XX, depositats, tinguen bones condicions de conservació ambientals: un nivell de temperatura entre 17 i 18 ºC i un nivell d’humitat entre el 50 i el 60%.

Làmina 02. Tergohigròmetre instal·lat // Termohigrómetro instalado.

Làmina 02. Tergohigròmetre instal·lat // Lámina 02. Termohigrómetro instalado.

PD: Vos recordem que continua obert el plaç d’inscripció per al seminari gratuït sobre la guerra de la independència a les terres de la Foia de Castalla. Teniu més informació sobre el mateix ací.

La cosa va de metales y documentos

El mes de agosto encara su recta final, y mientras muchas y muchos disfrutan de las vacaciones y la calor, hay dos buenas noticies patrimoniales que queremos compartir con vosotros.

La primera de ellas es el inicio del estudio de los objetos metálicos, recuperados en las excavaciones realizadas, en el Castell de Castalla, entre los años 1997 y 1999. El objetivo de esta actuación es disponer de más información sobre la fabricación y tipología de los objetos utilizados por las personas que habitaron y/o frecuentaron la fortificación entre la Edad Media y el siglo XX. La intervención consta de dos partes: la primera, que se ejecuta ahora, se centra en el análisis tipológico de los objetos metálicos; mientras que la segunda, que se ejecutará el próximo año, se basará en el análisis metalográfico de las piezas más interesantes. Como, por ejemplo, el pinjante de los siglos XIV y XV.

Se trata, pues, de un trabajo que continua con el estudio preliminar publicado en el libro El Castell de Castalla. Arqueologia, arquitectura e historia de una fortificación medieval de frontera; que realiza José Ramón Ortega Pérez (ver lám. 01), director de las excavaciones arqueológicas entre los años 1998 y 1999, miembro del equipo interdisciplinar del Projecte de recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla y especialista en este tipo de trabajos, con la colaboración de Marco Aurelio Esquembre Bebia. Además, esta intervención también forma parte del citado proyecto que, en lo que respecta al castillo, tiene como uno de sus objetivos completar las lagunas, que a nivel de estudios, todavía hay.

Por otro lado, se ha instalador un termohigrómetro en la sección de l’Arxiu Municipal de Castalla, situada en el propio edificio del Ayuntamiento (ver lám. 02). Con este instrumento se conocerán los niveles de humedad y temperatura que presenta la sala y, si cabe, se adoptarán las medidas necesarias para que los documentos históricos de los siglos XIX y XX, depositados, tengan buenas condiciones de conservación ambientales: un nivel de temperatura entre 17 y 18 ºC y un nivel de humedad entre el 50 y el 60%.

P.D.: Os recordamos que continua abierto el plazo de inscripción para el seminario gratuito sobre la Guerra de la Independencia en las tierras de la Foia de Castalla. Tenéis más información sobre el mismo aquí.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials