S’inicia la segona fase de conservació de l’aljub de la vila medieval

19 September, 2013

A poc més d’una setmana per a que comence el seminari sobre la guerra de la independència a les terres de la Foia de Castalla (més informació ací); hui comença la segona fase de conservació de l’aljub situat a la vila medieval de Castalla, junt al camí d’accés al castell (làms. 1 i 2).

Làmina 1. Aljub de la vila // Lámina 1. Aljibe de la villa.

Làmina 1. Aljub de la vila // Lámina 1. Aljibe de la villa.

Làmina 2. Aljub de la vila // Lámina 2. Aljibe de la villa.

Làmina 2. Aljub de la vila // Lámina 2. Aljibe de la villa.

Entre els anys 2010 i 2011, aquest va ser objecte d’una intervenció patrimonial que va consistir en la excavació arqueològica del seu interior, per a traure les grans blocs de pedres i la terra que afectaven als murs; el segell de les clivelles dels paraments; la construcció d’una base per a evitar que els murs caigueren; i la canalització de les aigües per a evitar que s’estancaren al seu interior (més dades ací, ací i ací).

La fase que ara s’inicia consistirà en:

 • Neteja i esbrosse de l’aljub i del seu entorn.
 • Excavació arqueològica al voltant del mateix, amb l’objectiu de localitzar les restes de les antigues conduccions d’aigua.
 • Neteja i sanejament del depòsit, mitjançant el raspallat i rascat dels morters solts dels paraments.
 • Segellat del remat i exteriors dels murs de l’aljub.
 • Eliminació de fongs i molses amb biocida.
 • Reposició dels arrebossats dels murs.
 • Neteja i condicionament de les restes de paviment conservades, amb la reposició de les llacunes existents.
 • Col·locació d’un sistema de drenatge a les zones oest i nord del depòsit, per a que les aigües no entren al seu interior quan ploga.

Aquesta actuació és de gran importància perquè servirà per a evitar el deteriorament de l’aljub i continuar amb la seua recuperació social  i, per extensió, la del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (denominació que agrupa a tots els béns culturals i naturals situats al turó del castell).

A més, també s’ha procedit a eliminar el muntó d’enderrocs situat prop de l’Ermita de la Sang, que ara ja es troben en un lloc adequats (làms. 3 i 4). Aquesta actuació, que ha contat amb la col·laboració i suport econòmic de la Regidoria de Manteniment Urbà; ha suposat una millora mediambiental, i de la imatge, del conjunt patrimonial.

Làmina 3. Retirada d'enderrocs // Lámina 3. Retirada de escombros.

Làmina 3. Retirada d’enderrocs // Lámina 3. Retirada de escombros.

Làmina 4. Muntó d'enderrocs desaparegut // Làmina 4. Montón de escombros desaparecidos.

Làmina 4. Muntó d’enderrocs desaparegut // Làmina 4. Montón de escombros desaparecidos.

Se inicia la segunda fase de conservación del aljibe de la vila medieval

A poco más de una semana para que comience el seminario sobre la Guerra de la Independencia en las tierras de la Foia de Castalla (más información aquí); hoy comenzará la segunda fase de conservación del aljibe situado en la villa medieval de Castalla, junto al camino de acceso al castillo (ver láms. 1 y 2).

Entre los años 2010 y 2011, éste fue objeto de una intervención patrimonial que consistió en la excavación arqueológica de su interior, para sacar los grandes bloques de piedras y tierra que afectaban a los muros; el sellado de las grietas de los paramentos; la construcción de una base para evitar que los muros cayese; y la canalización de las aguas para evitar el estancamiento en su interior.

La fase que se inicia ahora consistirá en:

 • Limpieza y desbroce del aljibe y su entorno.
 • Excavación arqueológica alrededor del mismo, con el objetivo de localizar los restos de las antiguas conducciones de agua.
 • Limpieza y saneamiento del depósito, mediante el rascado de los morteros sueltos en los paramentos.
 • Sellado del remate y exteriores de los muros del aljibe.
 • Eliminación de hongos y musgos con biocida.
 • Reposición del enlucido de los muros.
 • Limpieza y acondicionamiento de los restos del pavimento conservados, con la reposición de las lagunas existentes.
 • Colocación de un sistema de drenaje en las zones oeste y norte del depósito, para que las aguas no entren en su interior cuando llueva.

Esta actuación es de gran importancia porque servirá para evitar el deterioro del aljibe y continuar con su recuperación social y, por extensión, la del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (denominación que agrupa a todos los bienes culturales y naturales situados en el cerro del castillo).

Además, también se ha procedido a eliminar el montón de escombros situado cerca de la Ermita de la Sang, que ahora ya se encuentran en lugar adecuado (láms. 3 y 4). Esta actuación, que ha contado con la colaboración y soporte económico de la Concejalía de Mantenimiento Urbano; ha supuesto una mejora medioambiental, y de imagen, del conjunto patrimonial.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials