Posada al dia

25 September, 2013

L’activitat del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla no para; i la última setmana de setembre es presenta ben carregada de bones notícies per a la història, cultura i patrimoni de Castalla. Ací les teniu:

Seminari de la guerra de la independència a les terres de la Foia de Castalla (més informació ací)

A dos dies del començament del seminari, pot afermar-se que ja és un èxit de participació. Amb el termini d’inscripció tancat, 100 inscrits és la xifra registrada. Els participants procedeixen majoritàriament de la província d’Alacant, però també de ciutats com Madrid. Els preparatius ja estan molt avançats i sols queda que arribe el divendres de vesprada per a conèixer i gaudir d’un dels períodes més desconeguts del nostre passat. Per a totes les persones que no puguen assistir, heu de saber que les xarrades es gravaran, per al seua posterior edició en format DVD. A més, el seminari és “twitterjarà” en directe, per a que pugueu seguir-nos des de la xarxa social Twitter. Ens veem el divendres!

2ª fase de consolidació de l’aljub de la vila medieval (més informació ací)

Els treballs, executats per l’empresa ARPA PATRIMONIO, van començar el passat 19 de setembre i els resultats comencen a ser visibles. El desbrosse realitzat, al voltant de l’aljub, i en la zona d’excavació, ha permès eliminar totes les herbes que cobrien, bona part, del depòsit d’aigua (làms. 1-3). Una vegada realitzada aquesta tasca, s’ha iniciat l’excavació arqueològica, amb l’objectiu de localitzar restes d’antigues canalitzacions d’aigua. Encara no han aparegut les restes constructives, però s’ha recuperat material ceràmic. Vos seguirem informant!

Làmina 1. Vista de l'aljub i les zones annexes desbrossades / Lámina 1. Vista del aljibe y las zonas anexas desbrozadas.

Làmina 1. Vista de l’aljub i les zones annexes desbrossades / Lámina 1. Vista del aljibe y las zonas anexas desbrozadas.

Làmina 2. Vista de les zones annexes desbrossades // Vista de las zonas anexas desbrozadas.

Làmina 2. Vista de les zones annexes desbrossades // Vista de las zonas anexas desbrozadas.

Làmina 3. Vista de les zones annexes desbrossades // Lámina 3. Vista de las zonas anexas desbrozadas.

Làmina 3. Vista de les zones annexes desbrossades // Lámina 3. Vista de las zonas anexas desbrozadas.

Procés de recuperació de l’escut dels Bernat situat a la casa de la família Rico (més informació ací)

Altra de les actuacions esperades, que ja s’ha realitzat, ha sigut la consolidació de l’escut de pedra de la casa de la família Rico (làms. 4 i 5). El treball dut a terme, evitarà la desaparició de l’escut (el qual ha sigut declarat, recentment, bé d’interès cultural i presenta un estat de conservació dolent).  Aquesta tasca ha sigut executada per l’empresa Artis Lucentum, experta en la conservació i restauració del patrimoni cultural.

Làmina 1. Treballs en l'escut dels Bernat (casa de la família Rico) // Lámina 1. Trabajos en el escudo de la familia Bernat (casa de la familia Rico).

Làmina 1. Treballs en l’escut dels Bernat (casa de la família Rico) // Lámina 1. Trabajos en el escudo de la familia Bernat (casa de la familia Rico).

Làmina 2. Treballs en l'escut dels Bernat (casa de la família Rico) // Lámina 2. Trabajos en el escudo de la familia Bernat (casa de la familia Rico).

Làmina 2. Treballs en l’escut dels Bernat (casa de la família Rico) // Lámina 2. Trabajos en el escudo de la familia Bernat (casa de la familia Rico).

 

Puesta al día

La actividad del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla no para; y la última semana de septiembre se presenta muy cargada de buenas noticias para la historia, cultura y patrimonio de Castalla. Aquí las tenéis:

Seminario de la Guerra de la Independencia a las tierras de la Foia de Castalla (más información aquí)

A dos días del comienzo del seminario, puede afianzarse que ya es un éxito de participación. Con el plazo de inscripción cerrado, 100 inscritos es la cifra registrada. Los participantes proceden mayoritariamente de la provincia de Alicante, pero también de ciudades como Madrid. Los preparativos ya están muy avanzados y sólo queda que llego el viernes por la tarde para conocer y disfrutar de uno de los periodos más desconocidos de nuestro pasado. Para todas las personas que no puedan asistir, tenéis que saber que las charlas se grabarán, para el suya posterior edición en formato DVD. Además, el seminario es “twitterará” en directo, para que podáis seguirnos desde la red social Twitter. ¡Nos vemos el viernes!

2ª fase de consolidación del aljibe de la villa medieval (más información aquí)

Los trabajos, ejecutados por la emprendida ARPA PATRIMONIO, empezaron el pasado 19 de septiembre y los resultados empiezan a ser visibles. El desbroce realizado, junto al aljibe, y en la zona de excavación, ha permitido eliminar todas las hierbas que cubrían, buena parte, del depósito de agua (ver láms. 1-3). Una vez realizada esta tarea, se ha iniciado la excavación arqueológica, con el objetivo de localizar restos de las antiguas canalizaciones de agua. Todavía no han aparecido los restos constructivos, pero se ha recuperado material cerámico. ¡Os seguiremos informando!

Proceso de recuperación del escudo de piedra de la casa de la familia Rico (más información aquí)

Otra de las actuaciones esperadas, que ya se ha realizado, ha sido la consolidación del escudo de piedra de la casa de la familia Rico (ver láms. 4 y 5). El trabajo llevado a cabo, evitará la desaparición del escudo (el cual ha sido declarado, recientemente, bien de interés cultural y presenta un deplorable estado de conservación). Esta tarea ha sido ejecutada por la empresa Artis Lucentum, experta en la conservación y restauración del patrimonio cultural.

Sobre l'autor ()

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials