Seminari finalitzat!

3 October, 2013

Després de mesos de treball i preparatius i tres dies d’intensa activitat, el seminari La guerra de la independència a les terres de la Foia de Castalla. Commemoració del 200 aniversari de les acciones militars de Castalla (1812 i 1813-2012 i 2013) –organitzat per l’Ajuntament de Castalla y la Universitat d’Alacant, amb la col·laboració de l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert–; ha sigut un èxit. Un èxit de participants –més de 100 persones inscrites–, d’assistents, i d’avanç espectacular per al coneixement de la nostra història (làm. 01).

Làmina 01. Vista del públic assistent // Lámina 01. Vista del público asistente.

Làmina 01. Vista del públic assistent // Lámina 01. Vista del público asistente.

En primer lloc cal donar les gràcies tant al públic com als ponents –que van acceptar col·laborar de bon grau en aquest projecte–, la seua participació i assistència.

Aquest agraïment també el faig extensiu a Tomás Bordera i Ángel Mataix , personal tècnic de l’Auditori de Castalla, per la seua implicació per a que tot estiguera a punt; a Paco Rico, per la seua professionalitat; i a la col·laboradora Carmen Pérez, encarregada de “twittejar” el seminari en directe. No puc acabar aquest apartat sense reconèixer l’ajuda i col·laboració de Rafael Zurita, professor en la Universitat d’Alacant i codirector del mateix, per la faena feta, que s’ha traduït en l’èxit del seminari. I com no, a l’Ajuntament de Castalla per haver apostat decididament per aquest projecte que, malauradament, encara té la condició d’excepcional en el nostre poble.

Moltes coses poden dir-se d’aquest esdeveniment. Des d’un punt de vista tècnic ha suposat:

 • La continuació de la col·laboració amb un dels centres científics i culturals de referència a la província: la Universitat d’Alacant.
 • L’inici de la col·laboració amb altre dels centres culturals de referència a la província: l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
 • Ha permès aprofundir i reflexionar sobre un dels períodes més desconeguts de la nostra història: l’inici de la edat contemporània.
 • Ha possibilitat gaudir del magisteri d’especialistes de primera línia, com els historiadors Emilio La Parra, Emilio de Diego, Pedro Rújula o José Luis Arcón (làm. 02).
Làmina 02. Foto de família: José Luis Arcón (e), Juan Antonio Mira, Pedro Rújula, Emilio de Diego i Rafael Zurita // Lámina 02. Foto de familia: José Luis Arcón (i), Juan Antonio Mira, Pedro Rújula, Emilio de Diego y Rafael Zurita.

Làmina 02. Foto de família: José Luis Arcón (e), Juan Antonio Mira, Pedro Rújula, Emilio de Diego i Rafael Zurita // Lámina 02. Foto de familia: José Luis Arcón (i), Juan Antonio Mira, Pedro Rújula, Emilio de Diego y Rafael Zurita.

El seminari va començar el divendres 27 de vesprada amb la presentació institucional i científica a càrrec de Juan Antonio Mira i Rafael Zurita, codirectors del seminari, i Juan Antonio Candela, Alcalde-President del MI Ajuntament de Castalla (làm. 03).

Làmina 3. Inauguració: Juan Antonio Mira (e), Juan Antonio Candela i Rafael Zurita // Làmina 3. Inauguración: Juan Antonio Mira (i), Juan Antonio Candela y Rafael Zurita.

Làmina 3. Inauguració: Juan Antonio Mira (e), Juan Antonio Candela i Rafael Zurita // Làmina 3. Inauguración: Juan Antonio Mira (i), Juan Antonio Candela y Rafael Zurita.

Després d’aquesta, el professor Emilio La Parra va començar la sèrie de ponències (làm. 04). Aquest investigador va parlar de com va ser la guerra contra Napoleó i la politització dels espanyols al donar suport als distints bàndols enfrontats. Seguidament, Pedro Rújula va tractar la figura del mariscal Suchet i la importància que va tenir Castalla en la seua aventura peninsular –va ser el punt on es va detenir el seu avanç (làm. 05).

Làmina 04. Intervenció de Emilio La Parra // Lámina 04. Intervención de Emilio La Parra.

Làmina 04. Intervenció de Emilio La Parra // Lámina 04. Intervención de Emilio La Parra.

Làmina 05. Intervenció de Pedro Rújula // Lámina 05. Intervención de Pedro Rújula.

Làmina 05. Intervenció de Pedro Rújula // Lámina 05. Intervención de Pedro Rújula.

El dia següent va ser el torn d’Emilio de Diego, José Luis Arcón i Lorenzo Hernández. El primer va parlar sobre la vida diària de la població i els soldats al sud valencià, mentre que el segon, es va centrar en les accions militars de les batalles de Castalla (làms. 06 i 07). Finalment, Lorenzo Hernández va analitzar el quadre de l’artista local, Eliseo Esteve Candela, que fa referència a la primera batalla de Castalla (làm. 08).

Làmina 06. Intervenció d'Emilio de Diego // Lámina 06. Intervención de Emilio de Diego.

Làmina 06. Intervenció d’Emilio de Diego // Lámina 06. Intervención de Emilio de Diego.

Làmina 07. Intervenció de José Luis Arcón // Lámina 07. Intervención de José Luis Arcón.

Làmina 07. Intervenció de José Luis Arcón // Lámina 07. Intervención de José Luis Arcón.

Làmina 08. Intervenció de Lorenzo Hernández // Lámina 08. Intervención de Lorenzo Hernández.

Làmina 08. Intervenció de Lorenzo Hernández // Lámina 08. Intervención de Lorenzo Hernández.

El dia 28 també ser el dia de la clausura del seminari per part dels codirectors del mateix, però no va ser el seu final. El diumenge 29 es van visitar alguns dels escenaris de les dos enfrontaments bèl·lics de Castalla. Cas del Castell de Castalla (làm. 09), des del qual es divisa, pràcticament, tota l’extensió dels camps de batalla i on els anglesos van establir una posició artillera en la segona batalla; el Cabeço del Pla (Castalla) (làm. 10) i l’Ermita de Santa Llúcia (Ibi), on els francesos van instal·lar les seues bateries en la primera batalla. Aquesta jornada va ser molta amena i ens va permetre contemplar un paisatge, lògicament, transformat; però que encara conserva elements que presents fa 200 anys.

Làmina 09. Visitants al Castell de Castalla // Lámina 09. Visitantes en el Castell de Castalla.

Làmina 09. Visitants al Castell de Castalla // Lámina 09. Visitantes en el Castell de Castalla.

Làmina 10. Foto de família al Cabeço del Pla // Lámina 10. Foto de familia en el Cabeço del Pla.

Làmina 10. Foto de família al Cabeço del Pla // Lámina 10. Foto de familia en el Cabeço del Pla.

Molts participants han tramès les seues felicitacions per com va eixir tot, fet que anima a continuar treballant per la història, la cultura i el patrimoni de Castalla. Ara queda acabar el treball d’edició i publicació dels DVD del seminari per a que totes i tots els pugueu gaudir en breu. Seguiu atents!

¡Seminario finalizado!

Después de meses de trabajo y preparativos y tres días de intensa actividad, el seminario La guerra de la independencia a las tierras de la Foia de Castalla. Conmemoración del 200 aniversario de las accionas militares de Castalla (1812 y 1813-2012 y 2013) –organizado por el Ayuntamiento de Castalla y la Universidad de Alicante, con la colaboración del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert–; ha sido un éxito. Un éxito de participantes –más de 100 personas inscritas–, de asistentes, y de avance espectacular para el conocimiento de nuestra historia (ver lám. 01).

En primer lugar hay que dar las gracias tanto al público como a los ponentes –que aceptaron colaborar de buen grado en este proyecto–, su participación y asistencia. 
Este agradecimiento también la haya extensiva a Tomás Bordera y Ángel Mataix , personal técnico del Auditorio de Castalla, por su implicación para que todo estuviera a punto; a Paco Rico, por su profesionalidad; y a la colaboradora Carmen Pérez, encargada de “twittear” el seminario en directo. No puedo acabar este apartado sin reconocer la ayuda y colaboración de Rafael Zurita, profesor en la Universidad de Alicante y codirector del mismo, por el trabajo hecho, que se ha traducido en el éxito del seminario. Y como no, en el Ayuntamiento de Castalla por haber apostado decididamente por este proyecto que, desgraciadamente, todavía tiene la condición de excepcional en nuestro pueblo.

Muchas cosas pueden decirse de este acontecimiento. Desde un punto de vista técnico ha supuesto:

 • La continuación de la colaboración con uno de los centros científicos y culturales de referencia a la provincia: la Universidad de Alicante.
 • El inicio de la colaboración con otro de los centros culturales de referencia a la provincia: el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.
 • Ha permitido profundizar y reflexionar sobre uno de los periodos más desconocidos de nuestra historia: lo inicia de la edad contemporánea.
 • Ha posibilitado disfrutar del magisterio de especialistas de primera línea, como los historiadores Emilio La Parra, Emilio de Diego, Pedro Rújula o José Luis Arcón (ver lám. 02).

El seminario empezó el viernes 27 por la tarde con la presentación institucional y científica a cargo de Juan Antonio Mira y Rafael Zurita, codirectores del seminario, y Juan Antonio Candela, Alcalde-Presidente del MÍ Ayuntamiento de Castalla (ver lám. 03).

Después de ésta, el profesor Emilio La Parra empezó la serie de ponencias (ver lám. 04). Este investigador habló de cómo fue la guerra contra Napoleón y la politización de los españoles al apoyar a los distintos bandos enfrentados. Seguidamente, Pedro Rújula trató la figura del mariscal Suchet y la importancia que tuvo Castalla en su aventura peninsular –fue el punto donde se detuvo su avance (ver lám. 05). 
El día siguiente fue el turno de Emilio de Diego, José Luis Arcón y Lorenzo Hernández. El primero habló sobre la vida diaria de la población y los soldados al sur valenciano, mientras que el segundo, se centró en las acciones militares de las batallas de Castalla (ver láms. 06 y 07). Finalmente, Lorenzo Hernández analizó el cuadro del artista local, Eliseo Esteve Candela, que hace referencia a la primera batalla de Castalla (ver lám. 08).

El día 28 también ser el día de la clausura del seminario por parte de los codirectores del mismo, pero no fue su final. El domingo 29 se visitaron algunos de los escenarios de las dos enfrentamientos bélicos de Castalla. Caso del Castillo de Castalla (ver lám. 09), desde el cual se divisa, prácticamente, toda la extensión de los campos de batalla y donde los ingleses establecieron una posición artillera en la segunda batalla; el Cabeço del Pla (Castalla) (ver lám. 10) y la Ermita de Santa Llúcia (Ibi), donde los franceses instalaron sus baterías en la primera batalla. Esta jornada fue mucha amena y nos permitió contemplar un paisaje, lógicamente, transformado; pero que todavía conserva elementos que presentes hace 200 años. Muchos participantes han transmitido sus felicitaciones por cómo salió todo, hecho que anima a continuar trabajando por la historia, la cultura y el patrimonio de Castalla. Ahora queda acabar el trabajo de edición y publicación de los DVD del seminario para que todas y todos los podáis disfrutar en breve. ¡Seguid atentos!

Sobre l'autor ()

Comentari (2)

Trackback URL | RSS dels comentaris

 1. Raúl Alós says:

  Enhorabona per la magnífica tasca que porteu, que portes en davant! Lo contrari a la vergonya aliena, es el orgull alié, que es precisament el que senc per el que estás fent. Moltes gracies.

  • Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla says:

   Bon dia Raúl,

   Moltes gràcies pel teu motivador comentari que, sens dubte, anima a seguir treballant.

   Una abraçada,

   Juanan

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials