Finalitzats els treballs en l’escut heràldic de la casa de la família Rico

3 December, 2013

Bon dia!

Comencem la recta final de l’any amb una bona notícia. Els treballs de consolidació realitzats en l’escut heràldic situat a la casa de la família Rico,  nº 8-10 del carrer Major (làm. 1); han finalitzat satisfactòriament.

Làmina 1. Casa de la família Rico // Lámina 1. Casa de la familia Rico.

Làmina 1. Casa de la família Rico // Lámina 1. Casa de la familia Rico.

Els treballs iniciats fa uns mesos (més informació ací i ací) s’han centrat en la consolidació de l’escut per a evitar que continue la seua degradació. En aquest sentit, l’emblema heràldic es trobava molt deteriorat pels trencaments i pèrdues produïdes per les eflorescències salines i la disgregació dels distints substrats (làm. 2).

Làmina 2. Escut heràldic situat a la casa de la família Rico // Lámina 2. Escudo heráldico situado en la casa de la familia Rico.

Làmina 2. Escut heràldic, situat a la casa de la família Rico, abans de la intervenció // Lámina 2. Escudo heráldico, situado en la casa de la familia Rico, antes de la intervención.

L’actuació ha consistit en la neteja mecànica amb brotxes, llapis de fibra de vidre, bisturís i altres instruments amb la finalitat d’eliminar la brutícia acumulada (làms. 3-5).

Làmina 3. Treballs de consolidació // Lámina 3. Trabajos de consolidación.

Làmina 3. Treballs de consolidació // Lámina 3. Trabajos de consolidación.

Làmina 4. Treballs de consolidació // Lámina 4. Trabajos de consolidación.

Làmina 4. Treballs de consolidació // Lámina 4. Trabajos de consolidación.

Làmina 5. Treballs de consolidació // Lámina 5. Trabajos de consolidación.

Làmina 5. Treballs de consolidació // Lámina 5. Trabajos de consolidación.

A continuació es va executar la consolidació amb productes especials que no afectaran futures intervencions. No obstant, després d’aquesta es va observar que varis fragments presentaven una escassa adhesió que feia perillar la seua integritat i la dels vianants (làms. 6 i 7). Per això, es va injectar resina en les clivelles (làms. 8-10).

Làmina 6. Detall de les clevilles // Lámina 6. Detalles de las grietas.

Làmina 6. Detall de les clevilles // Lámina 6. Detalles de las grietas.

Làmina 7. Detall de les clevilles // Lámina 7. Detalle de las grietas.

Làmina 7. Detall de les clevilles // Lámina 7. Detalle de las grietas.

Làmina 8. Detall dels treballs de consolidació // Lámina 8. Detalle de los trabajos de consolidación.

Làmina 8. Detall dels treballs de consolidació // Lámina 8. Detalle de los trabajos de consolidación.

Làmina 9. Detall dels treballs de consolidació // Lámina 9. Detalle de los trabajos de consolidación.

Làmina 9. Detall dels treballs de consolidació // Lámina 9. Detalle de los trabajos de consolidación.

Làmina 10. Escut heràldic, situat a la casa de la família Rico, després de la intervenció // Lámina 2. Escudo heráldico, situado en la casa de la familia Rico, después de la intervención.

Làmina 10. Escut heràldic, situat a la casa de la família Rico, després de la intervenció // Lámina 10. Escudo heráldico, situado en la casa de la familia Rico, después de la intervención.

El resultat de la intervenció executada garantirà la conservació de l’escut per més temps, encara que, a causa del seu estat i de l’acció dels agents naturals i l’activitat humana; en un futur pròxim serà necessari traslladar-lo a un lloc amb millors condicions de conservació.

 Finalizados los trabajos en el escudo heráldico de la familia Rico

¡Buenos días!

Empezamos la recta final del año con una buena noticia. Los trabajos de consolidación realizados en el escudo heráldico situado a la casa de la familia Rico, nº 8-10 de a pie Mayor (ver lám. 1); han finalizado satisfactoriamente.

Los trabajos iniciados hace unos meses (más información aquí y aquí), se han centrado en la consolidación del escudo para evitar que continúe su degradación. En este sentido, el emblema heráldico se encontraba muy deteriorado por las roturas y pérdidas producidas por las eflorescencias salinas y la disgregación de los distintos sustratos (ver lám. 2). 

La actuación ha consistido en la limpieza mecánica con brochas, lápices de fibra de vidrio, bisturíes y otros instrumentos con la finalidad d eliminar la suciedad acumulada (ver láms. 3-5). A continuación se ejecutó la consolidación con productos especiales que no afectarán futuras intervenciones. No obstando, después de esta se observó que varios fragmentos presentaban una escasa adhesión que hacía peligrar su integridad y la de los peatones (ver láms. 6 y 7). Por esto, se inyectó resina en las grietas (ver láms. 8-10). 

El resultado de la intervención ejecutada garantizará la conservación del escudo por más tiempo, aunque, debido su propio estado y a la acción de los agentes naturales y la actividad humana; en un futuro será necesario trasladarlo a un lugar con mejores condiciones de conservación.

 

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials