Alumnes de la Universitat d’Alacant visiten el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

11 December, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El passat divendres 29 de novembre, un grup d’uns 20 estudiants del Grau d’Història a la Universitat d’Alacant (UA), acompanyats pels professors Ignasi Grau Mira i Jesús Moratalla Jávega, es van apropar a Castalla per a conèixer, de primera mà, com es gestiona el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (CPCC).

Aquesta visita, realitzada dins de l’assignatura Patrimoni arqueològic i paisatge cultural, va permetre a l’alumnat saber com és la tasca que realitza el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (SMPC) des de l’any 2009 en aquesta important fita patrimonial.

En primer lloc, se’ls va explicar el significat del CPCC així com els béns –culturals immaterials i materials, i naturals– que l’integren. En aquest sentit, a més de les qüestions pròpiament històriques –relacionades amb les diverses persones que han ocupat al llarg de la història el turó en el qual es situa el CPCC–; es va destacar la necessitat de realitzar una gestió conjunta de tot el patrimoni –ja siga cultural i/o natural–, perquè, entre altres raons, sempre enriquirà i farà més atractiu un hipotètic producte turístic. També es va destacar la necessitat de contar amb un instrument de planificació (pla de gestió, pla director o pla estratègic), que articule o vertebre les actuacions a realitzar. Encara que no ho semble, aquest és un aspecte fonamental perquè la planificació, juntament amb la formació, és una de les bases fonamentals de la gestió del patrimoni. I, a més, evita improvisar i actuar de manera descoordinada (cosa gens positiva).

Molts més van ser els temes tractats, cas de la relació entre patrimoni i turisme, i la necessitat de buscar un equilibri entre la conservació dels béns i el dret a visitar-los; i/o l’obligació d’incloure dins de l’instrument de planificació actuacions no sols de recerca, sinó també de conservació, restauració, didàctica i/o difusió. En aquesta línia es va destacar la importància de les actuacions de conservació regulars, per a evitar que el deteriorament, en el cas dels béns materials, vaja a més. Es va buscar, en definitiva, establir un diàleg fluid i sincer per a que les futurs graduats sàpiguen, de primera mà, com la gestió municipal del patrimoni i els reptes, dificultats, problemes, alegries i satisfaccions que comporta.

Amb aquesta visita, a més, es reforça la col·laboració entre l’Ajuntament de Castalla, mitjançant la Regidoria de Patrimoni Cultural i el SMPCC; amb la UA. Una col·laboració que, esperem, s’amplie i vaja a més.

Alumnos de la Universidad de Alicante visitan el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

El pasado viernes 29 de noviembre, un grupo de unos 20 estudiantes del Grado de Historia a la Universitat d’Alacant (UA), acompañados por los profesores Ignasi Grau Mira y Jesús Moratalla Jávega, se acercaron en Castalla para conocer, de primera mano, como se gestiona el Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (CPCC).

Esta visita, realizada dentro de la asignatura Patrimonio arqueològico y paisaje cultural, permitió al alumnado saber cómo es la tarea que realiza el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (SMPC) desde el año 2009 en este importante hito patrimonial.

En primer lugar, se les explicó el significado del CPCC así como los bienes –culturales inmateriales y materiales, y naturales– que lo integran. En este sentido, además de las cuestiones propiamente históricas –relacionadas con las diversas personas que han ocupado a lo largo de la historia el cerro en el cual se sitúa el CPCC–; se destacó la necesidad de realizar una gestión conjunta de todo el patrimonio –ya sea cultural y/o natural–, porque, entre otras razones, siempre enriquecerá y hará más atractivo un hipotético producto turístico. También se destacó la necesidad de contar con un instrumento de planificación (plan de gestión, plano director o plan estratégico), que articule o vertebre las actuaciones a realizar. Aunque no lo parezca, este es un aspecto fundamental porque la planificación, junto con la formación, es una de las bases fundamentales de la gestión del patrimonio. Y, además, evita improvisar y actuar de manera descoordinada (cosa nada positiva).

Muchos más fueron los temas tratados, caso de la relación entre patrimonio y turismo, y la necesidad de buscar un equilibrio entre la conservación de los bienes y el derecho a visitarlos; y/o la obligación de incluir dentro del instrumento de planificación actuaciones no sólo de búsqueda, sino también de conservación, restauración, didáctica y/o difusión. En esta línea se destacó la importancia de las actuaciones de conservación regulares, para evitar que el deterioro, en el caso de los bienes materiales, vaya más. Se buscó, en definitiva, establecer un diálogo fluido y sincero para que las futuros graduados sepan, de primera mano, como la gestión municipal del patrimonio y los retos, dificultades, problemas, alegrías y satisfacciones que comporta.

Con esta visita, además, se refuerza la colaboración entre el Ayuntamiento de Castalla, mediante la Concejalía de Patrimonio Cultural y el SMPCC; con la UA. Una colaboración que, esperamos, se amplíe y vaya a más.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials