S’incrementa el fons de la secció històrica de l’Arxiu Municipal de Castalla

23 December, 2013

Des de fa un temps, el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (SMPC) treballa intensament en la secció històrica de l’Arxiu Municipal de Castalla (AMC); situada tant a la casa de la família Rico com al propi Ajuntament.

Diverses són les actuacions realitzades, entre les quals poden citar-se el control de la temperatura i humitat –per a evitar que variacions brusques de les mateixes puguen afectar al fons documental; o la implementació d’un programa de neteja. Ara, també, s’ha iniciat una nova línia d’actuacions centrada en l’adquisició de còpies digitals de documents, interessants per a reconstruir la història de Castalla i la comarca.

La primera acció realitzada en aquest sentit ha consistit en la compra de diversos protocols notarials –col·lecció ordenada d’escritures i actes autoritzades pels notaris durant 1 any. L’adquisició s’ha realitzat a l’arxiu del Reial Seminari del Corpus Christi de València, on es conserven 29.064 protocols notarials redactats per notaris valencians que van viure entre els segles XIV-XIX. En el cas de Castalla, s’han adquirit els següents:

 • 1414-1417. Pere Ferrandis (làms. 1-3)
 • 1462-1464. Manuel d’Esparça
 • 1496-1497. Lluís Peres
 • 1519. Lluís Ballester
 • 1536. Joan Bellot
 • 1544. Damià Alfonso
 • 1558 i 1559. Miguel Joan Tàrrega
 • 1579-1596. Pere Frías
 • 1632. Josep Agustí Alfonso
 • 1690. Joan Millera

Làmina 1. Protocol del notari Pere Ferrandis (1414-1417) // Lámina 1. Protocolo del notario Pere Ferrandis (1414-1417).

2

3

Làminas 1-3. Protocol del notari Pere Ferrandis (1414-1417) // Láminas 1-3. Protocolo del notario Pere Ferrandis (1414-1417). Autor: Salvador Ferrando Palomares.

Juan Antonio Mira Rico (c), responsable tècnic del SMPC, i Wenceslao Garcimartín Ferrando (e), regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Castalla (làm. 4); van ser els encarregats d’arreplegar l’encomanda de mans de Salvador Ferrando Palomares, arxiver del Real Seminari del Corpus Christi de València.

Làmina 4. Moment de l'entrega de la documentació // Lámina 4. Momento de la entrega de la documentación.

Làmina 4. Moment de l’entrega de la documentació // Lámina 4. Momento de la entrega de la documentación.

Aquesta actuació forma part d’una de les estratègies del pla de gestió de l’AMC, en aquest moment en procés d’elaboració, centrada a augmentar i enriquir el seu fons documental –mitjançant la compra selectiva de documentació d’interès situada en diversos arxius i centres la geografia espanyola. D’aquesta manera, els investigadors que treballen per a donar a conèixer la nostra història tindran més facilitats per a desenvolupar la seua tasca. Un treball del qual, en definitiva, la gent de Castalla serà la gran beneficiada.

La documentació es troba en procés d’incorporació als fons digitalitzats de l’AMC. Una vegada fet aquest pas, podrà consultar-se, però no es podrà facilitar digitalment perquè la clàusula signada amb l’arxiu del Reial Seminari del Corpus Christi de València ho impedeix. No obstant, si algú vol més informació que es pose en contacte mitjançant el correu electrònic:  patrimoniocultural@castalla.org.

Però les notícies sobre l’AMC no acaben ací. Perquè es treballa en una interessant iniciativa que, si culmina, es donarà a conèixer el pròxim any. Seguiu atentes i atents i bones festes!

Se incrementa el fondo de la sección històrica del Arxiu Municipal de Castalla

Desde hace un tiempo, el Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla (SMPC) trabaja intensamente en la sección histórica del Arxiu Municipal de Castalla (AMC); situada tanto en la casa de la familia Rico como en el propio Ayuntamiento.

Diversas son las actuaciones realizadas, entre las cuales pueden citarse el control de la temperatura y humedad –para evitar que variaciones bruscas de las mismas puedan afectar al fondo documental–; o la implementación de un programa de limpieza. Ahora, también, se ha iniciado una nueva línea de actuaciones centrada en la adquisición de copias digitales de documentos, interesantes para reconstruir la historia de Castalla y la comarca.

La primera acción realizada en este sentido ha consistido en la compra de varios protocolos notariales –colección ordenada de escritures y actas autorizadas por los notarios durante 1 año. La adquisición se ha realizado al archivo del Real Seminari del Corpus Christi de València, donde se conservan 29.064 protocolos notariales redactados por notarios valencianos que vivieron entre los siglos XIV-XIX. En el caso de Castalla, se han adquirido los siguientes:

 • 1414-1417. Pere Ferrandis (làms. 1-3)
 • 1462-1464. Manuel d’Esparça
 • 1496-1497. Lluís Peres
 • 1519. Lluís Ballester
 • 1536. Joan Bellot
 • 1544. Damià Alfonso
 • 1558 y 1559. Miguel Joan Tàrrega
 • 1579-1596. Pere Frías
 • 1632. Josep Agustí Alfonso
 • 1690. Joan Millera

Juan Antonio Mira Rico (c), responsable técnico del SMPC, y Wenceslao Garcimartín Ferrando (i), concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Castalla (ver lám. 4); fueron los encargados de recoger el encargo de manos de Salvador Ferrando Palomares, archivero del Real Seminari del Corpus Christi de València.

Esta actuación forma parte de una de las estrategias del plan de gestión de la AMC, en este momento en proceso de elaboración, centrada en aumentar y enriquecer su fondo documental –mediante la compra selectiva de documentación de interés situada en varios archivos y centros la geografía española–. De este modo, los investigadores que trabajan para dar a conocer nuestra historia tendrán más facilidades para desarrollar su tarea. Un trabajo del cual, en definitiva, la gente de Castalla será la gran beneficiada.

La documentación todavía está en proceso de incorporación a los fondos digitalizados del AMC. Una vez hecho este paso, podrá consultarse, pero no se podrá facilitar digitalmente porque la cláusula firmada con el archivo del Real Seminari del Corpus Christi de València lo impide. No obstante, si alguien quiere más información que se pongo en contacto mediante el correo electrónico: patrimoniocultural@castalla.org.

Pero las noticias sobre la AMC no acaban aquí. Porque se trabaja en una interesante iniciativa que, si culmina, se dará a conocer el próximo año. Seguíd atentas y atentos y ¡felices fiestas!

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials