El Servei Municipal de Patrimoni Cultural col·labora en la formació dels estudiants de Castalla

16 January, 2014

La gestió del nostre patrimoni cultural és un camp apassionant que, també, és útil per a completar la formació dels joves estudiants de Castalla. En aquesta línia, des de fa unes setmanes el SMPC compta amb una jove en pràctiques: Anna Juan Rico, estudiant del Grau d’Informació i Documentació a la Universitat de Saragossa (làm. 1).

Làmina 1. Anna Juan Rico en plena tasca de catalogació // Lámina 1. Anna Juan Rico en pena tarea de catalogación.

Làmina 1. Anna Juan Rico en plena tasca de catalogació // Lámina 1. Anna Juan Rico en pena tarea de catalogación.

Sens dubte aquesta és una bona notícia per, entre altres, les següents raons:

  • És una prova de l’interès que desperta la tasca que desenvolupa el SMPC entre la nostra societat.
  • Es compta, de manera gratuïta, amb una que aporta els seus coneixements per a ajudar en la gestió dels nostres béns culturals. En concret de la secció històrica de l’Arxiu Municipal de Castalla, així com de l’arxiu de la Casa de Cultura.
  • Es complementa i millora la formació pràctica d’una persona amb estudis claus per a la gestió dels béns culturals.

Des d’ací sols queda desitjar a Anna una feliç, i profitosa, estança entre nosaltres.

El Servei Municipal de Patrimoni Cultural colabora en la formación de los estudiantes de Castalla

La gestión de nuestro patrimonio cultural es un campo apasionante que, también, es útil para completar la formación de los jóvenes estudiantes de Castalla.

En esta linea, desde hace unas semanas el SMPC cuenta con una joven en prácticas: Anna Juan Rico, estudiante del Grado de Información y Documentación en la Universidad de Zaragoza (ver lám. 1).

Sin lugar a dudas, esta es una buena noticia por, entre otras, las siguientes razones:

  • Es una prueba del interés que despierta la tarea que desarrolla el SMPC entre nuestra sociedad.
  • Se cuenta, de manera gratuita, con una persona que aporta sus conocimientos para ayudar en la gestión de nuestros bienes culturales. Concretamente, de la sección histórica del Arxiu Municipal de Castalla, así como del archivo de la Casa de Cultura.
  • Se complementa y mejora la formación práctica de una persona con estudios claves para la gestión de los bienes culturales.

Desde aquí sólo queda desear a Anna una feliz y provechosa estancia entre nosotros.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials