Un nou pas en la recuperació social del centre històric de Castalla

22 March, 2013

La concessió d’Alfons III de la carta de poblament a Castalla (1287), és un fet clau en la nostra història que va suposar el desenvolupament i creixement del municipi. En aquells moments, el repte de les castalludes i castalluts era consolidar i fer viable un assentament de frontera. Hui, el nostre repte és treballar per a que eixa part de la ciutat, antany jove i ara vella, no desaparega definitivament.

En aquest sentit, s’ha donat un pas molt important. El passat 27 de febrer es va signar el conveni entre l’Associació d’Amics i Veïns del Centre Històric de Castalla (CHC) i l’Ajuntament; per a començar a elaborar la primera fase d’un procés participatiu per a la revitalització i rehabilitació del centre històric. Fa dos dies, es van presentar públicament les directrius principals d’eixa primera fase, que l’empresa monoDestudio executarà entre els mesos d’abril i octubre del present any (làms. 1-4).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Làmines 1-3. Presentació de les directrius generals de la primera fase del procés participatiu // Presentación de las directrices generales de la primera fase del proceso participativo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Làmina 4. Cronograma d’actuacions (Font: monoDestudio) // Cronograma de actuaciones (Fuente: monoDestudio).

Des d’ací es felicita a totes les institucions, persones i col•lectius que han fet possible aquesta iniciativa que, sens dubte, serà beneficiosa per als residents del centre històric; però també per al conjunt de la societat castalluda.

Enhorabona!

 ***

Un nuevo paso en la recuperación del centre històric de Castalla

La concesión de Alfonso III de la carta de poblamiento a Castalla (1287), es un hecho clave en nuestra historia que suposo el desarrollo y crecimiento del municipio. En aquellos momentos, el reto de las y los castallenses era consolidar y hacer viable un asentamiento de frontera. Hoy, nuestro reto es trabajar para que esa parte de la ciudad, antaño joven y ahora vieja, no desaparezca definitivamente.

En este sentido, se ha dado una paso muy importante. El pasado 27 de febrero se firmó un convenio entre la Associació d’Amics i Veïns del Centre Històric de Castalla (CHC) y el Ayuntamiento; para comenzar a elaborar la primera fase de un proceso participativo para la revitalización y rehabilitación del centro histórico. Hace dos días, se presentaron públicamente las directrices principales de esa primera fase, que la empresa monoDestudio ejecutará entre los meses de abril y octubre del presente año (láms. 1-4).

Desde aquí se felicita a todas las instituciones, personas y colectivos que han hecho posible esta iniciativa que, sin duda, será beneficiosa para los residentes del centre histórico; pero también para el conjunto de la sociedad castallense.

¡Enhorabuena!

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Agenda

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials