La Conselleria de Cultura, Educació i Esport actualitza el llistat de béns d’interès cultural de Castalla

11 April, 2013

Hola!

Les bones notícies sobre el nostre patrimoni cultural continuen. En aquesta ocasió la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, mitjançant la seua Direcció General de Cultura i amb la col·laboració del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla; ha començat l’actualització de l’inventari de béns d’interès cultural (BIC) centrat en el nostre municipi.

Aquest treball consistirà en la inclusió, dins de l’esmentat inventari, d’alguns dels escuts heràldics de pedra que hi ha a Castalla. Aquests estan considerats BIC des de l’any 1985, amb l’entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La disposició addicional segona de la mateixa atorga la consideració de BIC als béns inclosos en el Decreto 571/63, de 14 de marzo, del Ministerio de Educación Nacional, sobre protección de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y similares (BOE de 20 de març de 1963). Però, fins ara, no s’havien inclòs a l’inventari de patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana; ni tampoc havien sigut recollits en documents tant importants com el Catàleg de béns espais protegits del pla general d’ordenació urbana de Castalla.

Els escuts que s’han inclòs es troben situats al centre històric, concretament a l’espai comprès entre la plaça i el carrer Major. Són els següents:

  • L’escut de la família Soler, situat a la calle Empedrada, nº 1-3. Codi 03.27.053-039 (làm. 1)
Làmina 1. Escult heràldic de la família Soler / Escudo heráldico de la familia Soler.

Làmina 1. Escult heràldic de la família Soler / Escudo heráldico de la familia Soler.

  • L’escut de la família Soler, situat a la plaça Major, nº 14-15. Codi 03.27.053-040 (làm. 2)
Làmina 2. Escut heràldic de la família Soler / Escudo heráldico de la familia Soler.

Làmina 2. Escut heràldic de la família Soler / Escudo heráldico de la familia Soler.

  • L’escut de la família Rico, situat al carrer Major nº 2-4. Codi 03.27.053-038 (làm. 3)
Làmina 3. Escut de la família Rico / Escudo de la familia Rico.

Làmina 3. Escut de la família Rico / Escudo de la familia Rico.

  • L’escut de la família Bernat, situat al carrer Major nº 8-10. Codi 03.27.053-037  (làm. 4)
Làmina 4. Escut heràldic del la família Bernat / Escudo heráldico de la familia Bernat.

Làmina 4. Escut heràldic del la família Bernat / Escudo heráldico de la familia Bernat.

  • L’escut de la família Rico, situat al carrer Major nº 16-18. Codi 03.27.053-036 (làm. 5)
Làmina 5. Escut heràldic de la família Rico / Escudo heráldico de la familia Rico.

Làmina 5. Escut heràldic de la família Rico / Escudo heráldico de la familia Rico.

Com en el treball que es desenvolupa per a complementar la declaració de BIC del castell i les muralles de Castalla; aquesta actuació també contribuirà a la recuperació social del centre històric de Castalla; i també suposarà l’harmonització patrimonial de la localitat amb la resta de municipis de la província que han integrat els seus béns culturals en la seua dinàmica cultural, econòmica i social.

I ja que s’ha mencionat el treball que es realitza al castell i les muralles, totes les persones interessades podeu vore ací la recent publicació al BOE que recull les característiques del mateix. Espere que siga del vostre interès!

***

La Conselleria de Cultura, Educació i Esport actualiza el listado de Bienes de Interés Cultural de Castalla

¡Hola!

Las buenas noticias sobre nuestro patrimonio cultural continuan. En esta ocasión la Conselleria de Cultura, Educació i Esport de la Generalitat Valenciana, a través de su Direcció General de Cultura y con la colaboración del Servei Municipal de Patrimoni Cultural de Castalla; ha comenzado la actualización del inventario de bienes de interés cultural (BIC) centrado en nuestro municipio.

Este trabajo consistirá en la inclusión, dentro del citado inventario, de algunos de los escudos heráldicos de piedra que hay en Castalla. Éstos están considerados BIC desde el año 1985, con la entrada en vigor de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. La disposición adicional segunda de la misma otorga la consideración de BIC a los bienes incluidos en el Decreto 571/63, de 14 de marzo, del Ministerio de Educación Nacional, sobre protección de escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y similares (BOE de 20 de marzo de 1963). Pero, hasta ahora, no se habían incluido en el inventario del patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana; ni tampoco habían sido recogidos en documentos tan importantes como el Catálogo de bienes y espacios protegidos del plan general de ordenación urbana de Castalla.

Los escudos que se han incluido se encuentran situados en el centro histórico, concretamente en el espacio comprendido entre la plaça y el carrer Major. Son los siguientes:

  • El escudo de la familia Soler, situado en la calle Empedrada, nº 1-3. Código 03.27.053-039 (lám. 1).
  • El escudo de la familia Soler, situado en la plaça Major, nº 14-15. Código 03.27.053-040 (lám. 2).
  • El escudo de la familia Rico, situado en el carrer Major nº 2-4. Código 03.27.053-038 (lám. 3).
  • El escudo de la familia Bernat, situado en el carrer Major nº 8-10. Código 03.27.053-037  (lám. 4).
  • El escudo de la familia Rico, situado en el carrer Major nº 16-18. Código 03.27.053-036 (lám. 5).

Como en el trabajo que se desarrolla para complementar la declaración de BIC del castillo y las muralles de Castalla; esta actuación también contribuirá a la recuperación social del centro histórico de Castalla; y también supondrá la armonización patrimonial de la localidad con el resto de municipios de la provincia que han integrado sus bienes culturales en su dinámica, cultural, económica y social.

Ya que se ha mencionado el trabajo que se realiza en el castillo y las murallas, todas las personas interesadas podéis ver aquí la reciente publicación del BOE que recoge las características del mismo.

¡Espero que sea de vuestro interés!

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Agenda

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials