S’inicia el procés de recuperació social de l’escut heràldic de la casa de la família Rico

30 May, 2013

La casa de la família Rico, situada al nº 8-10 del carrer Major, és una de les construccions més antigues –en peu– de Castalla (làm. 1). De tradició medieval, va ser edificada al segle XVI, centúria en la qual començaria a configurar-se l’actual carrer Major.

Làmina 1. Vista de la casa de la família Rico / Lámina 1. Vista de la casa de la familia Rico

Làmina 1. Vista de la casa de la família Rico / Lámina 1. Vista de la casa de la familia Rico

Perdut el seu ús residencial, en aquests moments és la seu de l’Arxiu Municipal de Castalla (AMC), tant del fons administratiu com del històric. A més, també alberga el fons Francisco Rico Durá, últim propietari privat de la casa.

És cert que l’edifici no es troba en les millors condicions i que necessita ser recuperat socialment –per a evitar la seua pèrdua i per a que totes i tots el puguem gaudir. Però aquesta situació no ha de ser una excusa, o impediment, per a no fer res. Encara que els recursos siguen limitats, hi ha actuacions que poden realitzar-se. Bona prova són les intervencions executades, en  els últims anys, destinades a millorar les condicions ambientals de la secció històrica de l’AMC (algunes de les quals podeu vore ací).

Ara ha arribat el torn d’actuar en la pròpia casa. La intervenció a executar és modesta –no va a rehabilitar-se tota la casa–; però molt important des del punt de vista cultural i econòmicament viable per a la Regidoria i el Servei Municipal de Patrimoni Cultural. En concret, consistirà en la consolidació, per a evitar que continue la seua degradació, de l’escut heràldic de la família Bernat primers propietaris de l’edifici al segle XVI (làm. 2).

Làmina 2. Vista de l'escut de la família Bernat / Làmina 2. Vista del escudo de la familia Bernat.

Làmina 2. Vista de l’escut de la família Bernat / Làmina 2. Vista del escudo de la familia Bernat.

Aquest element, que presideix l’accés a l’edifici, presenta un dolent estat de conservació a causa de la profunda erosió de la pedra, que dificulta la contemplació de les seues figures heràldiques (làms. 3 i 4). L’actuació consistirà, una vegada s’haja rebut l’autorització de la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana –tràmit necessari perquè l’escut està declarat bé d’interès cultural, màxima categoria de protecció que té la nostra legislació en matèria de patrimoni cultural–; en la neteja mecànica amb brotxes, llapis de fibra de vidre, bisturís i altres instruments amb la finalitat d’eliminar la brutícia acumulada. A continuació s’iniciarà la consolidació amb productes especials que no afectaran futures intervencions.

Làmina 3. Detall de l'escut de la família Bernat. S'aprecia, clarament, el mal estat de conservació / Lámina 3. Detalle del escudo de la familia Bernat. Se aprecia, claramente, el mal estado de conservación.

Làmina 3. Detall de l’escut de la família Bernat. S’aprecia, clarament, el mal estat de conservació / Lámina 3. Detalle del escudo de la familia Bernat. Se aprecia, claramente, el mal estado de conservación.

Làmina 4. Detall de l'escut de la família Bernat. S'aprecia, clarament, el mal estat de conservació / Lámina 4. Detalle del escudo de la familia Bernat. Se aprecia, claramente, el mal estado de conservación.

Làmina 4. Detall de l’escut de la família Bernat. S’aprecia, clarament, el mal estat de conservació / Lámina 4. Detalle del escudo de la familia Bernat. Se aprecia, claramente, el mal estado de conservación.

D’aquesta manera, es garantirà la conservació de l’escut per a molt temps i es donarà un pas més per a la tan desitjada recuperació social de l’edifici.

Seguirem informant-vos!

PD: Recordeu que el dia 15 de juny celebrarem tallers gratuïts per als més menuts al Castell de Castalla. Més informació ací.

***

Se inicia el proceso de recuperación social del escudo heráldico de la casa de la familia Rico

La casa de la familia Rico, situada en el nº 8-10 del carrer Major, es una las construcciones más antiguas –en pie– de Castalla (lám. 1). De tradición medieval, fue edificada en el siglo XVI, centuria en la cual comenzaría a configurarse el actual carrer Major.

Perdido su uso residencial, en estos momentos es la sede del Arxiu Municipal de Castalla (AMC), tanto del fondo administrativo como del histórico. Además, también alberga el fondo Francisco Rico Durá, último propietario privado de la casa.

Es cierto que el edificio no se encuentra en las mejores condiciones y que necesita ser recuperado socialmente –para evitar su pérdida y para que todas y todos podamos disfrutar de él–. Pero esta situación no ha de ser excusa para no hacer nada. Aunque los recursos sean limitados, hay actuaciones que pueden realizarse. Buena prueba son las intervenciones ejecutadas, en los últimos años, destinadas a mejorar las condiciones ambientales de la sección histórica del AMC (alguna de las cuales podéis ver aquí).

Ahora ha llegado el momento de actuar en la propia casa. La intervención a ejecutar es modesta –no va a rehabilitarse toda la casa–; pero muy importante desde el punto de vista cultural y económicamente viable para la Concejalía y el Servei Municipal de Patrimoni Cultural. Concretamente, consistirá en la consolidación, para evitar que continúe su degradación, del escudo heráldico de la familia Bernat, primeros propietarios del edificio en el siglo XVI (lám. 2).

Este elemento, que preside el acceso al edificio, presenta un mal estado de conservación a causa de la profunda erosión de la piedra, que dificulta la contemplación de sus figuras heráldicas (láms. 3 y 4). La actuación consistirá, una vez se haya recibido la autorización de la Direcció General de Cultura de la Generalitat Valenciana –trámite necesario porque el escudo está declarado Bien de Interés Cultural, máxima categoría de protección que tiene nuestra legislación en materia de patrimonio cultural–; en la limpieza mecánica con brochas, lápiz de fibra de vidrio, bisturís y otros instrumentos con la finalidad de eliminar la suciedad acumulada. A continuación se iniciará la consolidación con productos especiales que no afectarán a futuras intervenciones.

De esta manera, se garantizará la conservación del escudo para mucho tiempo y se dará un paso más para la tan deseada recuperación social del edificio.

¡Os seguiremos informando!

P.D.: Recordad que el día 15 de junio celebraremos talleres gratuitos para los más pequeños en el Castell de Castalla. Más información aquí.

Sobre l'autor ()

Agenda

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials