Ja es troba disponible La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castalla. Actuaciones patrimoniales 2005-2010

11 February, 2014

Bon dia!

El passat divendres 7 de febrer, es va presentar a l’Auditori el llibre La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castalla. Actuaciones patrimoniales 2005-2010.

L’acte va contar amb la presència de Juan Antonio Candela Rico, Alcalde-President del MI Ajuntament de Castalla, i de Juan Antonio Mira Rico, Màrius Bevià i Garcia, Santiago Varela Botella i Vicent Raimon Baldaquí Escandell; autors del llibre. A més de diversos regidors de la corporació municipal, autoritats com el rector Salvador Valls González, i d’un nombrós públic que va omplir tota la sala va seguir atentament la presentació del treball; i va participar amb diverses preguntes (làms. 1 i 2).

En la presentació, a més de ressaltar la importància que té la difusió en la gestió del patrimoni cultural, els diversos autors van explicar breument sobre què van tractar els seus respectius treballs. Així, Santiago Varela va abordar els criteris d’intervenció general en el temple; Juan Antonio Mira va presentar els resultats de l’actuació arqueològica i de la investigació documental (aquesta última realitzada per Vicent Raimon Baldaquí); i Màrius Bevià va presentar les conclusions de la seua recerca sobre la portada.

Làmina 1. Taula de presentació amb Juan Antonio Candela Rico (d), Juan Antonio Mira Rico, Santiago Varela Botella i Màrius Bevià i Garcia // Lámina de presentación conuan Antonio Candela Rico (d), Juan Antonio Mira Rico, Santiago Varela Botella y Màrius Bevià i Garcia.

Làmina 1. Taula de presentació amb Juan Antonio Candela Rico (d), Juan Antonio Mira Rico, Santiago Varela Botella i Màrius Bevià i Garcia // Lámina de presentación conuan Antonio Candela Rico (d), Juan Antonio Mira Rico, Santiago Varela Botella y Màrius Bevià i Garcia.

Làmina 2. Públic assitent // Lámina 2. Público asistente.

Làmina 2. Públic assitent // Lámina 2. Público asistente.

Amb aquesta publicació totes les persones interessades podran conèixer les actuacions iniciades en els anys 2005 i 2010. Intervencions que han permès millorar l’estat de conservació del temple i aprofundir en el seu coneixement.

A continuació teniu les seues principals característiques:

TÍTOL

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castalla. Actuaciones patrimoniales 2005-2010 (làm. 3).

Làmina 3. Portada del llibre // Lámina 3. Portada del libro.

Làmina 3. Portada del llibre // Lámina 3. Portada del libro.

 DADES TÈCNIQUES I CONTINGUT (làm. 4)

 • Editor científic: Juan Antonio Mira Rico.
 • Publica: MI Ajuntament de Castalla.
 • Lloc de la publicació: Castalla.
 • Any: 2013.
 •  ISBN: 978-84-695-9321-9.
 •  Dipòsit legal: A 670-2013.
 • Nº de pàgines: 78
 • Llengües: Castellà i valencià.
 • PVP: Gratuït.
 • Més informació: patrimoniocultural@castalla.org. 
Làmina 4. Contingut del llibre // Lámina 4. Contenidos del libro.

Làmina 4. Contingut del llibre // Lámina 4. Contenidos del libro.

Com es va comentar el dia de la presentació, aquest llibre no es troba en format paper. A l’hora de buscar la seua màxima difusió –aprofitant els recursos que ofereix la Xarxa i facilitant la seva lectura des de diversos dispositius: llibres electrònics, ordinadors, tabletes i smartphones–; i evitar costos de publicació desmesurats; s’ha optat per la realització d’una publicació electrònica, cada vegada més abundants en la nostra vida quotidiana. D’aquesta manera, el llibre està a tot color, no té cap cost per a les persones que vulguen adquirir-lo i, en cas necessari, també permet la seua impressió.

DESCARREGAR LLIBRE ACÍ

Per a acabar, cal donar les gràcies a totes les persones i institucions que, amb el seu recolzament, han fet possible que aquest treball veja la llum. En aquest sentit ha sigut fonamental el suport de l’Ajuntament de Castalla i en concret de Lusa Monllor, ex-regidoria de Patrimoni Cultural i Juan Antonio Candela, Alcalde-President i, fins fa poc, responsable polític de Patrimoni Cultural. La primera per iniciar aquest projecte i el segon per apostar per la seua continuïtat. També s’ha d’agrair als diversos autors la seua implicació per a que aquesta publicació poguera materialitzar-se.

En aquest punt sols queda desitjar-vos que gaudiu al màxim del llibre i que li doneu la màxima difusió.

Ya se encuentra disponible La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castalla. Actuaciones patrimoniales 2005-2010

¡Buenos días!

El pasado viernes 7 de febrero, se presentó en el Auditorio el libro La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castalla. Actuaciones patrimoniales 
2005-2010.

El acto contó con la presencia de Juan Antonio Candela Rico, Alcalde-Presidente del MÍ Ayuntamiento de Castalla, y de Juan Antonio Mira Rico, Màrius Bevià y Garcia, Santiago Varela Botella y Vicent Raimon Baldaquí Escandell; autores del libro. Además de varios regidores de la corporación municipal, autoridades como el rector Salvador Valls González, y de un numeroso público que llenó toda la sala siguió atentamente la presentación del trabajo; y participó con varias preguntas (ver láms. 1 y 2).

En la presentación, además de resaltar la importancia que tiene la difusión en la gestión del patrimonio cultural, los diversos autores explicaron brevemente sobre qué trataron sus respectivos trabajos. Así, Santiago Varela abordó los criterios de intervención general en el templo; Juan Antonio Mira presentó los resultados de la actuación arqueológica y de la investigación documental (esta última realizada por Vicent Raimon Baldaquí); y Màrius Bevià presentó las conclusiones de su búsqueda sobre la portada.

Con esta publicación todas las personas interesadas podrán conocer las actuaciones iniciadas en los años 2005 y 2010. Intervenciones que han permitido mejorar el estado de conservación del templo y profundizar en su conocimiento.

A continuación tenéis sus principales características:

TÍTULO 


La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Castalla. Actuaciones patrimoniales 2005-2010 (ver lám. 3).

DATOS TÉCNICOS Y CONTENIDO (ver lám. 4)

• Editor científico: Juan Antonio Mira Rico.

• Publica: MÍ Ayuntamiento de Castalla.

• Lugar de la publicación: Castalla.

• Año: 2013.

• ISBN: 978-84-695-9321-9.

• Depósito legal: A 670-2013.

• Nº de páginas: 78

• Lenguas: Castellano y valenciano.

• PVP: Gratuito.

• Más información: patrimoniocultural@castalla.org.

Cómo se comentó el día de la presentación, este libro no se encuentra en formado papel. A la hora de buscar su máxima difusión –aprovechando los recursos que ofrece la Red y facilitando su lectura desde varios dispositivos: libros electrónicos, ordenadores, tabletas y smartphones–; y evitar costes de publicación desmesurados; se ha optado por la realización de una publicación electrónica, cada vez más abundantes en nuestra vida cotidiana. De este modo, el libro está a todo color, no tiene ningún coste para las personas que quieran adquirirlo y, en caso necesario, también permite su impresión.

DESCARGAR LIBRO AQUÍ

Para acabar, hay que dar las gracias a todas las personas e instituciones que, con su espaldarazo, han hecho posible que este trabajo vea la luz. En este sentido ha sido fundamental el apoyo del Ayuntamiento de Castalla y en concreto de Lusa Monllor, ex-concejalía de Patrimonio Cultural y Juan Antonio Candela, Alcalde-Presidente y, hasta hace poco, responsable político de Patrimonio Cultural. La primera para iniciar este proyecto y el segundo para apostar por su continuidad. También se tiene que agradecer a los varios autores su implicación para que esta publicación pudiera materializarse.

Llegados aquí sólo queda desearos que disfrutáis al máximo del libro y que le deis la máxima difusión.

Sobre l'autor ()

Agenda

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials