Importants troballes al Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla

10 October, 2016

Bon dia!

L’excavació arqueològica a la plaça de l’Ermita de la Sang de Castalla ja ha finalitzat (làm. 1) i, a tenor dels resultats apareguts, aquesta nova campanya de treballs a la zona alta de la vila medieval pot qualificar d’excel·lent.

Làmina 1. Vista general de l'excavació // Lámina 1. Vista general de la excavación.

Làmina 1. Vista general de l’excavació.

Els treballs desenvolupats han permès confirmar la cronologia de l’ampliació de la primitiva església de Santa Maria (actual Ermita de la Sang), l’any 1436, amb la construcció del tram en el qual es troba la porta. Aquest fet va provocar, al seu torn, un procés de renovació urbanística plasmat en l’ampliació de la plaça mitjançant la construcció de l’actual mirador, en moments similars a l’eixample del temple. I, per això, es va enderrocar l’antiga muralla assentada sobre la roca de la qual s’ha localitzat un tros i el seu recorregut per la plaça (làm. 2). Aquest important element de la vila arrancava d’una porta, de la qual s’han documentat les restes d’una polleguera tallada a la roca i d’un pilar de carreus i guix (làms. 3 i 4), i arribava fins al temple.

Làmina 2. Muralla, en primer terme, i rampa empedrada (2ª 1/2 del segle XIII)// Lámina 2. Muralla, en primer término, y rampa empedrada.

Làmina 2. Muralla, en primer terme, i rampa empedrada (2ª 1/2 del segle XIII).

Làmina 3. Pilar de carreus i guix de la porta antiga (2ª 1/2 del segle XIII) // Lámina 3. Pilar de sillares y yeso de la puerta antigua (2ª del siglo XIII).

Làmina 3. Pilar de carreus i guix de la porta antiga (2ª 1/2 del segle XIII).

Làmina 4. Polleguera de la porta antiga (2ª 1/2 del segle XIII) // Lámina 4. Quicio de la puerta antigua (2ª 1/2 del siglo XIII).

Làmina 4. Polleguera de la porta antiga (2ª 1/2 del segle XIII).

D’altra banda, la porta, també arrasada per ampliar la plaça, era l’accés a la vila. Per arribar-hi calia salvar una rampa empedrada amb graons, en forma de colze, de la qual també s’ha registrat un petit tram (vore làm. 2). El tros muralla, la rampa i la porta, sense descartar una antiguitat major, poden situar-se en la 2ª ½ del segle XIII, després de l’arribada dels cristians a Castalla l’any 1244. Finalment, la renovació culminaria amb la construcció de les actuals rampa i porta d’accés, també, al segle XV. En aquesta porta també s’ha localitzat la seua polleguera (làm. 5).

Làmina 5. Polleguera de la porta actual (segle XV) // Lámina 5. Quicio de la puerta actual (siglo XV).

Làmina 5. Polleguera de la porta actual (segle XV).

A més de les restes constructius, totalment inèdits i dels quals no es tenia cap tipus de referència, s’han documentat restes ceràmiques des de la prehistòria fins a l’edat mitjana, fonamentalment. El seu estudi serà clau per conèixer, millor, les comunitats humanes que van habitar l’actual Castalla.
D’altra banda, la intenció era mostrar les restes de la porta antiga col·locant un vidre que permetés la seva contemplació –la profunditat del tram de muralla i de part de la rampa excavada fa inviable aquesta operació–. No obstant això, la necessitat de col·locar un vidre completament antilliscant –per trobar-se al exterior-–, impedeix executar aquesta actuació. Per què? Doncs perquè aquest tipus de vidres són molt opacs, per evitar les caigudes, cosa que dificulta observar els elements. Per això, no té sentit invertir recursos si el resultat no serà bo. A més, en trobar-se el camí d’ingrés o sortida a la plaça tampoc és possible deixar les restes al descobert doncs complicaria, per exemple, l’entrada i sortida de les persones durant els actes festius que tenen com a epicentre l’Ermita de la Sang.

Així doncs, s’ha optat per protegir-los amb una malla especial i cobrir-los amb terra –perquè no resulten danyats pels treballs de repavimentació–, a l’espera que en el futur puguen mostrar-se. I, fins i tot, puga excavar, completament, la rampa d’accés. Sí seran visibles, en canvi, el pilar localitzat i les lloses de pedra esmentades en un post anterior (més informació ací). Aquestes es pujaran fins el nivell del sòl actual perquè puguen ser contemplades.

Tanmateix, aquesta dificultat no implica que les restes quedin en l’oblit. Al contrari. La informació generada en el transcurs de la intervenció arqueològica, servirà per donar a conèixer les troballes en la propera jornada de portes obertes. A més, l’any que s’instal·laran panells explicatius que permetran, de manera senzilla, conèixer l’evolució de la plaça des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. En aquest punt jugarà un important paper la nova incorporació a l’equip humà que treballa en la recuperació social del Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla (més informació ací). Es tracta del Dr. Josep Torró i Abad (més informació ací). Professor titular d’història medieval a la Universitat de València. Ell s’encarregarà de l’estudi de Castalla després de l’arribada i colonització d’aquestes terres, pels cristians, entre 1244 i part del segle XIV.

PD: Ací podeu descarregar gratis El Conjunt Patrimonial del Castell de Castalla. Una porta oberta cap al patrimoni natural. Guia de visita de fauna i flora.

Sobre l'autor ()

Els comentaris estan tancats.

Agenda

Patrimonio Cultural de Castalla
Dades de contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials